Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXVIII Štev. 12 Datum: 22.8.2021

VEROUČNO LETO 2021/22

Zelo si želimo, da bi po daljšem času letos verouk potekal normalno. Korona virus je povzročil veliko škode tudi v verskem smislu, zato se že na začetku veroučnega leta potrudimo, da bomo zavzeto začeli z delom. Tudi za obisk nedeljske sv. maše ni opravičila, da se je ne bi udeleževali.

 • VPIS OTROK za vse razrede bo v ponedeljek, 6. 9. od 8. do 12. ure in v petek, 10. 9. od 14. do 18. ure. Pri vpisu boste prejeli vse potrebne pripomočke in poravnali prispevek za stroške verouka, ki znaša: za prvega otroka 25 €, za drugega 15 €, za vsakega nadaljnjega pa nič. Če otroka vpisujete v 1. razred, prinesite s seboj Družinsko knjižico. K vpisu pridite tudi starši, ki vpisujete otroka za predšolski verouk v Katehezi Dobrega Pastirja.

 • SV. MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA bo v nedeljo, 12. 9. ob 10. uri.  Otroci prinesite s seboj šolske torbe, da jih bomo blagoslovili. Pridite tudi starši, ki ste prvi vzgojitelji svojih otrok. Ne pozabite prinesti obraznih mask.

 • VEROUK se bo začel v tednu po 12. 9. Otroci boste opravili sv. spoved; manjši pa boste imeli uvodno veroučno srečanje. V veroučnih učilnicah bomo upoštevali vsa zdravstvena priporočila, podobno, kot v šoli.

 

URNIK  VEROUKA 

1. razred: sreda ob 14.30 2. razred: ponedeljek ob 14.00

3. razred: četrtek ob 14.00 4. razred: petek ob 14.00

5. razred: ponedeljek ob 14.00 6. razred: torek ob 14.00

7. razred: četrtek ob 14.00 8. razred: torek ob 14.00 

9. razred: sreda ob 14.00

KDP: 1. stopnja: sobota ob 9.00; 2. stopnja: ponedeljek ob 13.30 in 15.30

3. stopnja: torek ob 13.30 in sreda ob 15.304; 4. stopnja: torek ob 15.30

Starši otrok, ki bodo obiskovali Katehezo Dobrega Pastirja, imate srečanje v župnišču v nedeljo, 5. septembra ob 20. uri. 

 • CENA VEROUČNIH PRIPOMOČKOV: 

Delovni zvezek za prve tri razrede stane 11 €, učbenika ne potrebujejo.

Učbeniki od 4. do 7. razreda stanejo 9 €, delovni zvezki pa 7 €.

Delovni zvezek za 8. razred (birmanci) je 12 €, učbenika ne potrebujejo.

Otroci od 1. do 8. razreda imajo tudi liturgični zvezek, ki stane 3 €.

 

Starši boste dobili tudi zgibanko s priporočilom na naročilo revije Mavrica (od 1. do 6. razreda) in revijo Najst (od 7. do 9. razreda). To je lepa pomoč pri vzgoji.

 

O šoli in šolanju

Čez nekaj dni bodo šole po naših mestih in vaseh spet oživele. Dan za dnem se bodo v njih zbirali živahni roji otrok in mladine, da si naberejo novega znanja in se pripravijo na svoj življenjski poklic. Za mnoge otroke je šola precej neprijetna dolžnost, ki pa se ji ne morejo izogniti, ker je za vse obvezna. Pri nas je splošno šolsko obveznost uvedla že avstrijska cesarica Marija Terezija leta 1774. Po njeni zaslugi so se sčasoma vsi slovenski otroci naučili vsaj brati, pisati in računati. Danes jih šole naučijo še veliko drugega kot samo to. Marsikje po svetu otroci nimajo možnosti, da bi redno hodili v šolo, pa čeprav je OZN že leta 1959 v svojih listinah O pravicah otroka zapisal: »Otrok ima pravico do izobrazbe, ki mora biti, vsaj na ravni osnovne šole, brezplačna in obvezna. Ima pravico do vzgoje, ki poveča njegovo splošno izobrazbo in mu omogoča, da z izenačenimi možnostmi razvija svoje sposobnosti, svojo osebno razsodnost ter svoj moralni in socialni čut odgovornosti in postane koristen član družbe«.

In kaj pravzaprav šola je? Je ustanova, ki ima nalogo, da skrbi za oblikovanje ljudi, predvsem otrok in mladine. To nalogo izvršuje z izobraževanjem in z vzgojo, ko učence navaja na življenje v skupnosti in jim pomaga postopoma odkrivati njihova nagnjenja in lastnosti. 

 

Kaj pa verouk?

Za vernega človeka je verouk enako pomemben, kot šola. Človek ni samo telo, ampak ima tudi dušo in duha; ni ustvarjen samo za ta svet, ampak za večnost. Verni starši, ki so poskrbeli za krst svojega otroka, imajo tudi sveto dolžnost, da ga vpišejo k verouku in mu omogočijo tudi versko vzgojo v domači župniji. S tem se pripravlja na prejem svetih zakramentov in na življenje po Božjih zapovedih. Starši so torej pred Bogom odgovorni za večnost svojih otrok, zato bodo vse storili, da jih bodo vpisali tudi k verouku.


MAŠNI NAMENI
:

Pon. 23.8. Šmartin 7.30 +prof. Danica KOPAČ

19.00Za našo vlado

Tor. 24.8. Sv.Jernej 19.00 ++MEŽNARJEVI: Tone, Lojze, Ana in Franca

Sre. 25.8. Šmartin 7.30 *

19.00+Ivan PEČAVAR

Čet. 26.8. Šmartin 19.00 +Marija ROZMAN, 7. dan

Pet. 27.8. Šmartin 19.00 +Niko KALAN, 7. dan; Za hčerko po namenu

Sob. 28.8. Šmartin 19.00 +Irma MOŽINA, 30. dan

NED. 29.8. Šmartin 7.00 *

Jernejeva Sv.Jernej 8.00 ++KUMERDAJEVI in Avgust ZUPAN

nedelja Sv.Uršula 9.00 +Marija in Jože TRILER

Sv.Jernej10.00+Ana in Gregor DOLENC

Šmartin19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 30.8. Šmartin 7.30 *

19.00+Slavko ŠILAR, 30. dan

Tor. 31.8. Šmartin 19.00 Za hčerko po namenu; Za našo vlado

Sre. 1.9. Šmartin 7.30 *

19.00+Helena KURALT, obl.

Čet. 2.9. Šmartin 19.00 +Katka KNAPIČ, obl. +Antonija KERN (Natalija)

Pet. 3.9. Šmartin 19.00 +Slavko JEREB,obl.;Za blagoslov v družini (A.L.)

Sob. 4.9. Šmartin 19.00 +Mina OMAN, obl.; +Anton KODRAN, obl.

NED. 5.9. Šmartin 8.00 ++iz družine BUH

23. nedelja Sv.Tomaž   9.00 +BAJŽELJNOVI,KRIŽNARJEVI,Jože STENOVEC

med letom Šmartin 10.00 ++starši DOLENC in HAFNAR

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 6.9. Šmartin 7.30 *

19.00+Kristina BOHNEC, 30. dan in Ivan, obl.

Tor. 7.9. Šmartin 19.00 +Franc Rafael KALAN; Za hčerko po namenu

Sre. 8.9. Šmartin 9.00 *

Marijino rojstvo – 19.00 +Franc PODLIPNIK

mali šmaren +Marija TEPINA, roj. Ovin

Čet. 9.9. Šmartin 19.00 ++starši BIZJAK, sestre in mož

+Slavko ŠILAR (Srečko)

Pet. 10.9. Šmartin 19.00 +Marija BREGAR; +Jože in Ivanka ŠTRICELJ

Sob. 11.9. Šmartin 19.00 +Janez in Angela MILAČ

NED. 12.9. Šmartin 8.00 +Antonija KERN, 30. dan

24. nedelja 10.00 +Mira in Marjan SENEGAČNIK

med letom 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

Opombe: -kjer je zvezdica, ni mašnega namena in ga lahko še naročite

-za praznik žegnanja (5.9.) bo pri sv. Tomažu sv. maša zunaj pred cerkvijo. V primeru slabega vremena, ta sveta maša odpade.

S P O R O Č I L A !

 1. VABILO K MOLITVI ROŽNEGA VENCA. V prejšnji številki Martina ste lahko prebrali, kako veliko skrb in bolečino čuti Božja Mati ob dejstvu, da se svet oddaljuje od Boga in drvi v propad. Posebej so izpostavljeni mladi in družine. Zato nas Marija vabi: »Pokleknite k molitvi! Pokesajte se za grehe in prosite Očeta za odpuščanje! Hočem vas obvarovati hudih preizkušenj, ki grozijo svetu, a tega ne morem brez vašega sodelovanja«.

Tudi v cerkvi se bomo trudili uresničiti to Marijino željo, zato bomo z začetkom septembra našo molitev oblikovali takole:

 • Vsak četrtek po maši bomo molili rožni venec. Pred vsako desetko bomo slišali kratko duhovno misel. Vsakokratna molitev bo namenjena za določen namen in sicer: -1. četrtek v mesecu: ZA DUHOVNE POKLICE

                                       -2. četrtek v mesecu: ZA DRUŽINE

                                       -3. četrtek v mesecu: ZA MLADE

                                       -4. četrtek v mesecu: ZA BOLNIKE

 • Vsak petek pol ure pred mašo bomo molili rožni venec na kolenih
 • Molitev z mladimi za mlade bo vsak 2. petek v mesecu po sv. maši. Včasih pravijo, da mladim rožni venec ne diši; toda ko odkrijejo vrednost te molitve, jih ta močno prevzame. Upam in vabim mlade, da pridete in bomo skupaj molili pred Jezusom. Nikjer drugje ni prihodnosti in rešitve, kot v Jezusu, zato bo čas, ki ga bomo preživeli v Njim, zelo blagoslovljen.
 • Tudi vsak dan pred sv. mašo izkoristimo za molitev rožnega venca.

 

 1. PASTORALNA PRAKSA BOGOSLOVCA. Od 3. do 19. septembra bo v naši župniji opravljal pastoralno prakso bogoslovec 2. letnika Matija Golob. Pri nas je bil že letos na pastoralnem vikendu ob nedelji Dobrega Pastirja. Spremljal bo naše pastoralno delo in sodeloval pri raznih dogodkih v župniji.

 

 1. PEŠ ROMANJE NA BREZJE. Če bodo zdravstvene razmere dopuščale, bomo v soboto, 11. septembra, zopet peš romali na Brezje z našimi birmanci, starši in botri. Zberemo se ob 5h zjutraj v naši župnijski cerkvi, da prejmemo blagoslov in potem odidemo na pot. Verjetno se bomo razdelili v več skupin, da bo pot bolj varna. Za povratek si organizirate svoj prevoz, prav tako tudi v primeru slabega vremena.

 

 1. NEDELJA IN TEDEN MLADIH se uvaja z letošnjim letom. Nedeljo mladih bomo praznovali drugo nedeljo v septembru, teden mladih pa od te nedelje do Stične mladih, ki bo 18. septembra. Več o tem boste mladi izvedeli pozneje. Že sedaj pa vas vabim in prosim, da se radi udeležite srečanj, ki jih bomo imeli v župniji. Za prevoz v Stično se prijavite vsaj do 12.9. v župnišču.

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: B. Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

 

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit