Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXIV                                     Štev. 3                             Datum: 12.02.2017


280-LETNICA ŽUPNIJSKE CERKVE

Zapis o letnem srečanju Gospodarskega sveta in ključarjev

Tradicionalno letno srečanje Gospodarskega sveta in ključarjev vseh cerkva naše župnije je bilo tudi letos na drugo nedeljo v januarju (8. januar). Srečanja so se udeležili vsi člani Gospodarskega sveta in ključarji župnijske cerkve in šestih podružnic. 

Obnova fasade pri cerkvi sv. Tomaža v Zg. Bitnjah je bilo največje delo v l. 2016. Žal še ni povsem zaključeno, ker je del cerkvene fasade poslikan s freskami. Restavriranje naj bi letos opravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj. Od načrtovanih del v preteklem letu je bil obnovljen oltar v kapeli Marije Snežne na Sv., Joštu. Manjkajo še kipi, ki naj bi bili restavrirani do praznika 5. avgusta 2017. V župnijski cerkvi je bila pomembna obnova slike v glavnem oltarju (Rojstvo – Božič). Zaradi pocenitve stroškov ogrevanja Šmartinskega doma je bila sredi leta izdelana izolacija podstrešja in stropov. 


Načrti za leto 2017
:

 1. Župnijska cerkev sv. Martina: modernizacija in avtomatizacija zvonjenja in bitja ure, obnova slike sv. trije kralji v glavnem oltarju, obnova oken v glavni ladji (4 kompleti) in lakiranje tlaka v klopeh.
 2. Cerkev sv. Tomaža v Zg. Bitnjah: odvodnjavanje in drenaža.
 3. Kapela Žalostne Matere Božje v Sr. Bitnjah: obnovitvena dela so se začela okoli novega leta (streha), obnova fasade, beljenje in montaža novih vrat pa bo opravljeno spomladi.
 4. Cerkev sv. Jošta: obnova kipov v kapeli Marije Snežne, obnova stopnic na kor (betonska – kamnita izvedba).
 5. Pokopališče v Bitnjah: nabava in montaža zvona (navček), ki bo zvonil ob slovesu pokojnika (pogrebi).
 6. Ostalo: kontrola in obnova strelovodnega sistema na vseh cerkvah in drugih cerkvenih objektih.

Gospodarski svet je obravnaval predlog g. Jožeta Oblaka o montaži vitražnih barvnih oken v župnijski cerkvi. Ideja je bila sprejeta, svoje bo morala povedati še stroka, dela pa naj bi opravili enkrat v poznejših letih glede na finančne zmožnosti župnije. 

Župnik g. Bojan Likar se je zahvalil ključarjem in Gospodarskemu svetu za sodelovanje pri vzdrževanju in obnovi sakralnih in drugih objektov v l. 2016.

Župnijska cerkev sv. Martina letos praznuje 280-letnico izgradnje. Posvetil jo je 13. oktobra 1737 ljubljanski škof Žiga Feliks Schrattenbach. Cerkev so gradili po načrtih arhitekta Gregorja Mačka kar 9 let. Dela je vodil neutrudni župnik Urban Kavalar.

Prvotna cerkev je postala za veliko župnijo pretesna in načel jo je zob časa. Večkrat je bila tudi poplavljena, saj je stala v neposredni bližini reke Save.

280-letnico posvetitve bomo slovesno praznovali na žegnanjsko nedeljo, 15. oktobra 2017. Ob tej priliki se bomo spomnili tudi ostalih pomembnih pridobitev župnije, povezane z obdobjem okoli leta 1737.

Tedaj je bilo zgrajeno novo župnišče (1736), ki je bilo žal v l. 1980 porušeno. Na istem mestu je bilo v l. 1998 zgrajeno sedanje župnišče v enaki velikosti in obliki. V tem zgodovinskem času župnije je bil pri sv. Jerneju v Stražišču postavljen zvonik (1734) in stranski kapeli (1737). Na Sv. Joštu so bile opravljene prezidave in razširitev cerkve (staro ladjo so podrli in sezidali novo v baročnem slogu – 1737). Tudi cerkvi sv. Jerneja in sv. Jošta je 14. in 15. oktobra 1737 posvetil škof Schrattenbach. Torej se bomo letos spomnili kar štirih pomembnih dogodkov v zgodovini župnije Kranj – Šmartin. Prav bi bilo, da jih primerno počastimo in seznanimo sedanjo generacijo župljanov o teh neverjetnih dosežkih pred 280 leti in da zdaj skrbimo za podobo župnije, ki naj ostane trajen spomenik. Jože Javornik

Pripis:

V slovenskih medijih in med nekaterimi politiki večkrat slišimo komentarje o »bogati slovenski Cerkvi« in koliko naša država sofinancira Cerkev. To je zelo zavajajoče in na podlagi teh govoric bi marsikdo dobil vtis, da ima Cerkev vsega preveč in da pomoč vernikov pri vzdrževanju sakralnih objektov ni več potrebna. Tako razmišlja celo kdo od naših vernikov… Resnica je ravno drugačna: sakralni objekti v Sloveniji se še vedno v glavnem vzdržujejo iz prostovoljnih darov vernikov. Res je, da imajo po nekaterih občinah v občinskem proračunu tudi postavko za vzdrževanje kulturnih in sakralnih objektov in da zato nekatere župnije dobijo finančno pomoč pri večjih investicijah, vendar v kranjski občini to ne velja. V vseh letih, odkar sem župnik v tej župniji, s strani lokalnih skupnosti ni bilo nobene finančne podpore za vzdrževanje župnijskih objektov. Edini vir ste torej verniki in nekateri dohodki od najemnin. Cerkev v naši župniji ima torej toliko, kolikor zanjo prispevaš ti - in tvoj sosed - in vsak, ki se čuti zanjo odgovornega. 

Še to: Če kdaj koga moti, ker imamo ofre za vzdrževanje in obnovo naših objektov, naj se mirno potolaži z dejstvom, da so vsi darovi prostovoljni. Lažje je namreč prostovoljno nekaj darovati, kot imeti skrb, da so objekti vzdrževani in vsi dolgovi poravnani. Zato: hvala, da to razumete in hvala za vaše darove.

Bojan Likar, župnik

MAŠNI NAMENI:

Pon. 13.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00 +Albin ŠAVS, 30. dan; +Janez BLAZNIK, obl.

Tor. 14.2. Sv. Jernej 18.00 +Jerica PRIMOŽIČ, Tina in Angela FABJAN

+Mihaela TOPLAK, Ivanka in Lenčka BENEDIK

Sre. 15.2. Šmartin 7.30 ++iz družine ČUFAR

18.00 +Franc BAJT, 7. dan

Čet. 16.2. Šmartin 18.00 +Marija PORENTA, obl.; +Gregor HOMAN, obl.

Pet. 17.2. Šmartin 18.00 +Anton in Marija LEBAR, obl.; Za zdravje

Sob. 18.2. Sv. Tomaž 17.00 V dober namen

Šmartin 18.00 +Janez BENEDIK, 30. dan; ++starši ŠTURM

NED. 19.2. Šmartin 8.00 Za zdravje in Blagoslov v družini

7. nedelja 10.00 +Mira MELINEC, obl.; +Angela SUŠNIK, obl.

med letom 18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

*********************************************************************************************************************************

Pon. 20.2. Šmartin 7.30 +Ferdinand REHBERGER

18.00 +Valentin AMBROŽ

Tor. 21.2. šmartin 18.00 +Stanko DUBOKOVIĆ, 7. dan

+Antonija in Karel ROTAR

Sre. 22.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00 +Vitore CURANOVIĆ; +Niko SODNIKAR

Čet. 23.2. Šmartin 18.00 +Angela JURJEVEC, obl.

+Katarina in Janez DOLENC, obl.

Pet. 24.2. Šmartin 18.00 +Anton HAFNAR, obl.; +Jože RUPNIK, obl.

Sob. 25.2. Sv. Tomaž 17.00 ++iz družine VILFAN

Šmartin 18.00 +Milan PELZEL, obl.; +Matija BENEDIČIČ

NED. 26.2. Šmartin 8.00 +Lucija MAZI, obl.; +Ana in Ciril BERČIČ

8. nedelja 10.00 +Angela SUŠNIK, obl.; +Andrej AŽMAN

med letom 18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

*********************************************************************************************************************************

Pon. 27.2. Šmartin 7.30 +Marija in Janez TREBAR

18.00 +Rajko KEPIC (skavti)

Tor. 28.2. Šmartin     18.00 +OBLAKOVI in RAVNIKOVI;+Ana ROZMAN, obl.

Sre. 1.3. Šmartin 10.00 V zahvalo

pepelnica 18.00 +Albin ŠAVS; +Katarina KERSTEIN, obl.

Čet. 2.3. Šmartin 18.00 +Franc BAJT, 30. dan; +Katarina OBLAK, obl.

Pet. 3.3. Šmartin 18.00 ++LUKŠEVI; +Rozalija ČERNIVEC (sosedje)

Sob. 4.3. Sv. Tomaž 17.00 +Franc PODJED, 30. dan

Šmartin 18.00 +Lucija DRAKSLER, obl., ter Marica in Vinko

+Jože BAŠAR (sosedje)

NED. 5.3. Šmartin 8.00 +Vinko in starši PORENTA

 1. POSTNA 10.00 ++KOROŠČEVI in BRENKOVI

NEDELJA +Janez BENEDIK (sestrična)

18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

OB VSTOPU V POSTNI ČAS…

Gospod, Ti veš, kolikokrat smo podlegli skušnjavcu, ki  nas je snubil in mamil in nam ponujal več svobode,kot jo moremo prenesti.

Ti veš, kako hitro smo pozabili nate, očarani nad lažnim bliščem in prevzeti od ponudb tega sveta. 

Mirno si čakal, da se nasitimo praznine in se vrnemo lačni in žejni. Sam si izkusil, kako vztrajen je skušnjavec, zato si nam izkazal usmiljenje. Bodi čaščen in zahvaljen!

MISIJON - IV. Bog te ljubi, ko ti tega ne čutiš

DROBTINICE DROBTINICE DROBTINICE DROBTINICE DROBTINICE DROBTINICE 

 Dragi brat in sestra, ki to bereš, upam si napisat, da nobena molitev, ki jo mislimo, izrečemo ni v prazno. Verjamem, da je vsaka molitev uslišana. Mogoče ne ravno tisti trenutek, ko sem si jaz zaželel, vendar, ko pogledam daljnoročno lahko rečem, da je bila vsaka moja molitev uslišana. Mogoče tisti trenutek nisem razumel, vendar, ko sem gledal stvari nazaj sem dojel, da je bilo prav, da je bilo tako. In Bog je poskrbel, da je bilo prav. 

Ljudje včasih gledamo samo kratkoročno in mislimo, da moramo takoj vse dobiti (kot avtomat). Bog pa vidi dlje. Bog vidi končni cilj in prepričan sem, da nas bo vodil do tega cilja.

S P O R O Č I L A !

 1. NAŠA ŽUPNIJSKA KARITAS vabi na gledališko predstavo brezdomnega gledališča Carnium Legendarium V MOJIH SANJAH, ki bo v četrtek, 16 februarja, ob 19. uri v Šmartinskem domu. Vstopnine ni.
 1. SREČANJE KOLEDNIKOV, ki ste letos koledovali, bo v petek, 17. februarja, ob 18.45 v dvorani našega župnišča. Lepo vabljeni!
 1. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 5. marca; priprava staršev in botrov na krst bo v soboto, 4. marca, ob 19. uri v župnišču.
 1. SEJA ŽPS bo v nedeljo, 5. marca, ob 19. uri. Člani, lepo vabljeni!

Župnijawww.kranjsmartin.si; e-pošta: zupnija@kranjsmartin.si

TRR župnije: 0433 1000 2962 204 (NKBM)

Baragov vrtec: www.baragovvrtec.si; e-pošta: info@baragov.vrtec.si

Žup.karitas: www.kranjsmartin.si (karitas); e-pošta: karitas@kranjsmartin.si

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odg. Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

 

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit