Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXIV Štev. 8   Datum: 28.5.2017

 

OB ZAKLJUČKU VEROUKA

Veroučno leto zaključujemo nekoliko prej, kot šolo. Kar smo se v tem veroučnem letu naučili, bo sedaj postavljeno na preizkus - med počitnicami se bo pokazalo, koliko smo vredni kot kristjani in kako smo sposobni živeti prijateljstvo z Jezusom. Verouk ni samo znanje, ampak predvsem vzgoja za krščansko življenje. Uspeh pa je odvisen predvsem od tega, koliko skupaj z roko v roki hodita župnijska kateheza in domača družina. Velika hvala vsem katehetom in katehistinjam, ki ste tudi v tem letu opravili veliko delo. Naj bo vse blagoslovljeno in v duhovno korist vsem. 

OKVIRNI URNIK VEROUKA ZA LETO 2017/18

 

  1. razred:  SREDA ob 14.30 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.30 (Stražišče)
  2. razred:  TOREK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in 15.00 (Stražišče)
  3. razred:  PETEK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
  4. razred:  PONEDELJEK ob 14.00 
  5. razred:  PONEDELJEK ob 14.00 (Bitnje in vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
  6. razred:  ČETRTEK ob 14.00 (Bitnje in vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
  7. razred:  ČETRTEK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
  8. razred:  TOREK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
  9. razred:  SREDA ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)

 

Kateheza dobrega Pastirja:  

1. stopnja (predšolski):  SOBOTA dopoldne

2. stopnja (1., 2. in 3.  razred: PONEDELJEK ob 13.30 in 15.30

3. stopnja (4., 5., 6. in 7. razred): TOREK ob 13.30 in 15.30

 

VPIS OTROK za vse razrede verouka v novem veroučnem letu bo v torek, 5. 9. od 8. do 12. ure in v sredo, 6. 9. od 14. do 18. ure. Pri vpisu boste prejeli vse potrebne pripomočke.

 

BLAGOSLOV OBNOVLJENE KAPELE V SR. BITNJAH

 

Kapelo v čast Devici Mariji v Srednjih Bitnjah je leta 1909 na svojem zemljišču dal postaviti Miha Stare (Oražmov) iz Srednjih Bitenj. Dovoljenje za gradnjo je dobil prav iz Vatikana. Sedanji lastnik zemljišča, g. Rajko Oman, je s pogodbo o brezplačnem prenosu lastninske pravice z dne 22.4.2015, kapelo podaril župniji Kranj-Šmartin.

 

Kapela stoji ob zelo prometni cesti in marsikdaj mi je kdo omenil, da bi jo bilo potrebno obnoviti, kar smo storili v lanskem in letošnjem letu. Temeljito je bilo obnovljeno ostrešje kapele, nameščena nova kritina, obnovljena fasada, popravljeni okni in montirana nova kovinska vrata. Celotna obnova (brez stroškov prepisa) je stala 11.449 €. Ob tem moramo omeniti, da je pleskarski mojster g. Janez Jaklič svoje delo opravil zastonj, k čemur se je zaobljubil po obnovi cerkve sv. Tomaža v Zgornjih Bitnjah.

 

Kapela je sedaj res zasijala v pravi lepoti. Toda stroške je potrebno poravnati in doslej še ni bilo kakšnega posebnega odziva. Slišati je bilo tudi predlog, da bi prostovoljne prispevke pobirali po hišah, vendar za današnji čas to ni več izvedljivo. Prav pa je, da se posebej krajani Srednjih Bitenj čutite dolžne, da se omenjeni stroški poravnajo. Kdor torej želi prispevati svoj dar v ta namen, ga lahko prinese v župnišče; lahko pa ga tudi nakažete na TRR župnije Kranj-Šmartin: SI 56 0433 1000 2962 204, namen: donacija za kapelo.

 

Blagoslov obnovljene kapele bomo imeli v soboto, 3. junija, ob 11. uri. Čeprav je kapela majhna, bomo vseeno po obredu blagoslova v njej darovali sv. mašo.

 

Izrekam iskreno zahvalo vsem tistim, ki ste sodelovali pri obnovi: ključarja iz Srednjih Bitenj, gospodarski svet župnije in izvajalci del: g. Marko Česen (tesarska in krovska dela), g. Janez Jaklič (pleskarska dela), Košnik d.o.o. (izdelava in montaža vrat). Prisrčna hvala tudi g. Rajku Omanu, ki je podaril kapelo skupaj s pripadajočim zemljiščem domači župniji. 

 

Naj bo kapela, posvečena Devici Mariji, za nas in za prihodnje rodove znamenje, da Božja Mati bedi nad nami in prosi za nas pri svojem Sinu Jezusu.

 

MAŠNI NAMENI:

Pon. 29.5. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Janez BENEDIK (kolega Vencelj)

+Marija BERČIČ (Jože)

Tor. 30.5. Šmartin 19.00 +Lucija MALEC, 30. dan

+Uršula OBLAK in Marija PAVLIN

Sre. 31.5. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Janez in starši ČESEN

+Angela JURJEVEC in brata

Čet. 1.6. Šmartin 19.00 +Stane in Milka KOBAL, obl.

+Franc PORENTA, obl.

Pet. 2.6. Šmartin 19.00 +Marjan RESNIK, 7. dan

+Marija GRAMC, ter bratje in sestre

Sob. 3.6. Sv.Tomaž 18.00 +Marija JEKOVEC, 30. dan, Franc ČEBAŠEK in

+Vinko JEKOVEC, obl.

Šmartin19.00+ŠTEFANOV Francelj in hči Kristina

+Franc TIRINGAR in starši

NED. 4.6. Šmartin 8.00 ++iz družine BUH; +Stanka OVIN (Anžonovi)

BINKOŠTI 10.00 +Iva DOLENC,obl.;+Albina in Ludvik BAŠAR,obl

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 5.6. Šmartin 10.00 V zahvalo

Sv. Jernej19.00+Cveto MALOVRH, obl.; +teta Mihaela TOPLAK

Tor. 6.6. Šmartin 19.00 +Henrik MEZEK, 30. dan

+Jože in Cilka BENEDIK, obl.

Sre. 7.6. Šmartin 7.30 Za zdravje; V zahvalo

Čet. 8.6. Šmartin 19.00 +Niko LEBEN, obl.; +Albin in Leja ZEVNIK

Pet. 9.6. Šmartin 19.00 ++starši ALJANČIČ, obl.; +Ana ŠTULAR, obl.

Sob. 10.6. Sv.Tomaž 18.00 +Ana in Jožef BERČIČ (prijatelji iz Hotemaž)

Šmartin19.00+Ana ZALETEL (Tomaž)

+Franci in Francka JENKO

NED. 11.6. Šmartin 8.00 +Jože JAVORNIK, obl.

Sveta Trojica 10.00 ++JEREB in VALANČIČ; +Sokol VUKELJ

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 12.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Martinka in Janez TADINA, obl. in Stane

+Alojz BERNIK, obl.

Tor. 13.6. Šmartin 19.00 +Mihela KOBAL, obl.; +Vladimir SAKSIDA, obl.

Sre. 14.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Janez BENEDIK; +Jelka OPARA, obl.

Čet. 15.6. Šmartin 10.00 +Marija BERČIČ (Jančarjevi)

TELOVO 19.00 +Vida ROZMAN; +Marjan in Ivan KOVAČEVIČ

Pet. 16.6. Šmartin 19.00 +Antonija ZUPAN, obl.; +Albina BIZJAK

Sob. 17.6. Sv.Tomaž 18.00 +Matevž VALANČIČ

Šmartin19.00+Angela HAFNAR, obl.; +Anton BREGAR, obl.

NED. 18.6. Šmartin 8.00 +Ivan BOHNEC, obl., ter starši in bratje

11. nedelja +Ivana BENEDIK, obl., ter Evgen in Marko

med letom 10.00 +Rozalija in Mirko ZAVRL

Sv. Jošt10.00/brez namena/

Šmartin19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

S P O R O Č I L A !

 

1. POBOŽNOST PETIH  PRVIH SOBOT NA FATIMSKI NAČIN bomo začeli v soboto, 3. junija, ob 18.30.

 

2. BLAGOSLOV OBNOVLJENE KAPELE V SR. BITNJAH bo v soboto, 3. junija, ob 11. uri. 

 

3. ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA. V tednu po 28. maju boste otroci pri verouku dobili spričevala in opravili sv. spoved. Podpisana spričevala prinesite nazaj na binkošti, 4. junija, k sv. maši ob 10. uri, ko se bomo Bogu zahvalili za vse njegove darove. Obisk nedeljske svete maše in vsakdanja molitev pa naj ostane naša redna praksa tudi med počitnicami.

 

4. KRŠČEVANJE OTROK bo v nedeljo, 4. junija, priprava staršev in botrov pa v soboto, 3. junija ob 20. uri v župnišču.

 

5. V SREDO, 7. junija, ne bo večerne sv. maše, ker vsi duhovniki gremo na romanje ob praznovanju obletnice mašniškega posvečenja.

 

6. TELOVSKA PROCESIJA bo na praznik Sv. Rešnjega Telesa in krvi, to je v četrtek, 15. junija - po dopoldanski sv. maši skupaj z otroki vrtca okoli cerkve, po večerni maši pa po našem parku. Na sv. Joštu bo procesija v nedeljo, 18. junija po sv. maši ob 10. uri. Prosim za postavitev oltarjev.

 

7. DOBRODELNI KONCERT za pomoč štiričlanski družini Krajnc iz Zg. Bitenj, ki jim je požar hudo poškodoval hišo, bo v petek, 16. junija, ob 20. uri v Šmartinskem domu. Svoj dar pa lahko nakažete tudi na TRR naše karitas: SI 56 0433 1000 2978 985, sklic: 2017-2, namen: Pomoč 3.

 

8. OFER za obnovo našega zvonjenja bo zopet v nedeljo, 18.6.

 

9 PRIJAVNICE ZA ORATORIJ dobite zadaj v cerkvi. Rok prijav je 11.6.

 

10. ROMANJE MLADIH V MEDŽUGORJE bo od 24. do 26. avgusta. Prijave zbiramo do konca junija. Mladi, pogum!!

 

ZAHVALA - Koroščevi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in podjetjem, ki so nam pomagali ob požaru. Hvala za vsakršno pomoč, ki nam je zelo pomagala in veliko pomenila. V nesreči spoznaš prijatelja. Še enkrat iskrena HVALA.

družina Rozman

 

URADNE URE so med počitnicami po večerni sveti maši - ob 19.30

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

 

ODNOS DO SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

 

»Ali ste pripravljeni za tri mesece izklopiti televizijo in ta čas nameniti svojemu sozakoncu in otrokom«? je pred kratkim udeležence na nekem seminarju o duhovnosti udeležence izzval voditelj seminarja. Čeprav  verjetno  nisem  edini  od  udeležencev,  ki  izziva  nisem sprejel, me pobuda večkrat vznemiri, predvsem ob večerih, ko 

je na sporedu risanka pred spanjem. Na nesrečo staršev in na srečo otrok je teh risank danes več kot v času našega otroštva. Skušnjava je tako velika in risanka pred spanjem prevečkrat postane matineja…

7. velikonočna nedelja je tudi nedelja sredstev družbenega obveščanja in s tem priložnost za osvetlitev dileme sodobnega starša, ki s televizijskim pilotom v roki koleba med družinskim redom na eni strani in pisano paleto neskončnih risank, ki izžarevajo v otroških očeh, na drugi. Samo tipka OFF na daljincu in v trenutku nastopi prostor, ali bolje rečeno, priložnost za družino kot privilegirano okolje za srečanje v zastonjski ljubezni, kot je svojo poslanico že leta 2015 naslovil papež Frančišek. Poudarjam, priložnost, ker moramo v trenutku, ko izklopimo televizijo, na tisto mesto postaviti nekaj drugega, neko drugo vsebino… Takrat imamo čas, da komuniciramo, oziroma da se pogovarjamo, se poslušamo in tako gradimo odnose.

Zdi se, da imamo danes težave s to vsebino in enostavno ne znamo več živeti, ne le brez televizije, ampak tudi brez monitorjev in prenosnih tablic, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Ne vemo več, kako preživeti čas brez sodobne tehnologije. Svojevrstni, tragični paradoks - še nikoli nismo imeli na voljo toliko informacij, kot jih imamo danes, a smo si vedno bolj odtujeni. Ali kot je ob predstavitvi omenjene papeževe poslanice takrat poudarila Paola Springheti, profesorica na papeški salezijanski univerzi: »Novi mediji skupaj s tradicionalnimi, kot je televizija, jemljejo družini prostore za dialog in komunikacijo: kradejo pozornost, kradejo čas in širijo kulturo, ki je po eni strani skrajno individualistična, po drugi pa potrošna, je ravno nasprotno od tistega, kar je družina: stvarnost odnosov in solidarnosti.

Pa še eno konkretno vprašanje za vsakogar od nas: Znam v sodobnem času uspešno shajati z zdravo mero uporabe medijev ter kopico informacij v odnosu s časom, ki ga posvečam bližnjim? n.n.

 

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit