Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

 Leto XXXIV Štev.12 Datum: 20.8.2107    

 

VEROUČNO LETO 2017/18
 • VPIS OTROK za vse razrede bo v torek, 5. 9. od 8. do 12. ure in v sredo, 6. 9. od 14. do 18. ure. Pri vpisu boste prejeli vse potrebne pripomočke in poravnali prispevek za stroške verouka, ki je isti, kot prejšnja leta: za prvega otroka 20 €, za drugega 10 €, za vsakega nadaljnjega pa nič. Če otroka vpisujete v 1. razred, prinesite s seboj Družinsko knjižico, ali krstni list otroka. K vpisu pridite tudi tisti starši, ki vpisujete otroka za predšolski verouk v Katehezo dobrega Pastirja.
 • SV. MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNAGEA LETA bo v nedeljo, 10.9., ob 10. uri. Predstavili se nam bodo tudi letošnji birmanci. Otroci prinesite s seboj šolske torbe, da jih bomo blagoslovili. Redni verouk se bo začel v tednu po 10. septembru. Takrat boste otroci opravili sv. spoved.

 

 • CENA VEROUČNIH PRIPOMOČKOV

Delovni zvezek za 1. in 2. razred stane 9 €, za 3. razred pa 10 €. 

Prvi trije razredi nimajo učbenika.

Učbeniki od 4. do 8. razreda stanejo 8 €, delovni zvezki pa so po 4,50 €.

Otroci od 1. do 8. razreda imajo tudi liturgični zvezek, ki stane 3 €.

 

URNIK  VEROUKA 

 1. razred:  SREDA ob 14.30 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.30 (Stražišče)
 2. razred:  TOREK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in 15.00 (Stražišče)
 3. razred:  PETEK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
 4. razred:  PONEDELJEK ob 14.00 (Bitnje in vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
 5. razred:  PONEDELJEK ob 14.00 (Bitnje in vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
 6. razred:  ČETRTEK ob 14.00 (Bitnje in vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
 7. razred:  ČETRTEK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
 8. razred:  TOREK ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)
 9. razred:  SREDA ob 14.00 (Bitnje in ostale vasi) in ob 15.00 (Stražišče)

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA:  

1. stopnja (predšolski):  SOBOTA dopoldne

2. stopnja (1., 2. in 3.  razred: PONEDELJEK ob 13.30 in 15.30

3. stopnja (4., 5. in 6. razred): TOREK ob 13.30 in 15.30

4. stopnja (7. in 8. razred): SREDA ob 16.00

 

SREDNJEŠOLSKI VEROUK bo ob torkih po maši, ŠTUDENTSKI pa vsak drugi in četrti petek v mesecu prav tako po maši. Prvo srečanje bo skupno v petek, 15. septembra ob 20. uri (priprava na Stično); z rednimi srečanji za obe skupini pa začnemo v oktobru.

 

MINISTRANTI imajo srečanje vsak zadnji petek v mesecu eno uro pred mašo. 

SONČNI ŽAREK ima vaje ob sobotah eno uro in pol pred mašo, KRESNIČKE v Zg. Bitnjah pa prav tako ob sobotah pred mašo.

 

DRAGI STARŠI! Ponovno vas prosim - spodbudite svoje otroke, da bodo poleg verouka in svete maše dejavni še kje v župniji. Ne izgovarjajte se, da nimajo časa. Če za Boga sedaj nimajo časa, ga bodo še toliko manj imeli pozneje, ko bodo odrasli. Takrat ne boste več mogli popraviti zamujenega. V letih odraščanja se vaši otroci odločajo - za življenje z Bogom, ali za življenje brez Boga. Pri tem jim je v veliko pomoč tudi sodelovanje v župniji. Najbolj koristni bodo kot ministranti ali pevci v pevskem zboru. Tako bodo veliko lažje ostali zvesti Bogu in Cerkvi. Za svoje otroke boste pred Bogom dajali odgovor. Njihova večnost je odvisna tudi od vas, od vašega zgleda in vzgoje, zato storite vse, da vam ne bo enkrat žal, da ste zanemarili svojo vzgojno dolžnost. In še nekaj: če otroku privzgojite ljubezen do Boga, ste mu na najlepši način privzgojili tudi ljubezen do vas in to ne le v letih odraščanja, ampak tudi pozneje, ko bodo samostojni.

 

SE BOMO (ŠE) ZBIRALI K MOLITVI?

 

Osnovni cilj in namen verskega življenja je poglobiti osebni odnos z Bogom. Vsak začetek - tudi začetek šolskega in veroučnega leta je priložnost in spodbuda za to. A se še spomnite, kako sem takrat, ko smo uvedli molitev ob četrtkih po sv. maši, izrazil željo, da bi četrtek postal nekakšen SVETI VEČER za našo župnijo in da bi ta večer prinašali pred Gospoda vse svoje želje, prošnje, bolečino, pa tudi zahvale. Prosil sem vas tudi, da bi iz vsake verne družine ta večer prišel kdo, ki bo zastopnik celotne družine pred Jezusom. Nekateri ste me slišali in se trudite za to, mnogi pa ne. Osebno sem prepričan, da Gospod nobene prošnje, ki ste jo napisali na listke, ni zavrgel ali preslišal, ampak jo je ali jo bo ob svojem času tudi uslišal. 

Rad bi videl, da to priložnost izkoristite še drugi. Prepričan sem, da ni nikogar med nami, ki ne bi imel kakšne želje in prošnje, le zaupanje v Boga nam je potrebno. Verjemite, da je tista ura v tednu tako duhovno bogata za naše življenje, da počasi začenjamo gledati vse v novi luči.

MAŠNI NAMENI:

Pon. 21.8. Šmartin 7.30 /brez namena/

19.00Za svetost v zakonu in družini

Tor. 22.8. Šmartin 19.00 +Niko SODNIKAR; +Jože in Marija ZUPANC

Sre. 23.8. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Vitore CURANOVIĆ; +Mito TREFALT, obl.

Čet. 24.8. Sv. Jernej 19.00 ++MEŽNARJEVI: Tone, Lojze, Ana, Franca

Sv. Jernej +Marija TREVEN

Pet. 25.8. Šmartin 19.00 +Gregor BERNIK, obl.

Sob. 26.8. Sv.Tomaž 18.00 +Mirko ŽUMER, 30. dan

Šmartin19.00+Teja JERALA

NED. 27.8. Sv. Jernej 8.00 +Evgen, Ivana in Marko BENEDIK

+KUMERDAJEVI in Avgust ZUPAN

Jernejeva Sv. Uršula 9.00 +Jernej in Frančiška ZIHERL

nedelja Sv.Jernej   10.00  +Ana,Gregor in Igor DOLENC;+Rajko RAKOVEC

Šmartin19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

*********************************************************************************************************************************

Pon. 28.8 Šmartin 7.30 /brez namena/

19.00+Milan SUHADOLNIK, 30. dan

Tor. 29.8. Šmartin 19.00 +Helena MIKEC,30.dan; +Janez ZIHERL,30.dan

Sre. 30.8. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00Za duhovne poklice;+Janez BENEDIK (Kegljevič)

Čet. 31.8. Šmartin 19.00 +Katka KNAPIČ; +Mara KNAPIČ

Pet. 1.9. Šmartin 19.00 +Marija BREGAR, 30. dan

+Helena KURALT, obl.; +Marija in Vinko STARE

Sob. 2.9. Šmartin 19.00 +Rajko BENEDIK,ter Marija in Anton PETERNEL

+Marija PERNE

NED. 3.9. Šmartin 8.00 +Pepca in Francelj DAGARIN

Angelska Sv.Tomaž 9.00 +Marija, Leopold in vsi ČEŠNARJEVI

nedelja Šmartin 10.00 Po namenu

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

*********************************************************************************************************************************

Pon. 4.9. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Mina OMAN, obl.; +Janez MAČEK, obl.

Tor. 5.9. Šmartin 19.00 +Ivana PAPLER, obl.; +Lojze PAPLER, obl.

Sre. 6.9. Šmartin 7.30 /brez namena/

19.00+Martin LIPEJ

Čet. 7.9. Šmartin 19.00 Za Božji blagoslov v družini (Jani)

Pet. 8.9. Šmartin 10.00 +Marija BERČIČ (Julka in Olga)

Marijino rojstvo 19.00 +Marija TEPINA, roj. Ovin

+Jože in Frančiška FRELIH, obl.

Sob. 9.9. Sv.Tomaž 18.00 +Francka KOBAL

Šmartin19.00+Matevž DOLENC, obl.

NED. 10.9. Šmartin 8.00 +Peter TREBAR, obl.; +Marija BREGAR

23. nedelja 10.00 +Janez BENEDIK (Junc)

med letom 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

 

S P O R O Č I L A !

 

1. ZA ROMANJE MLADIH V MEDŽUGORJE, ki bo od 24. do 26. avgusta, je avtobus poln. Zavedam se, kako pomembna je izkušnja vere v procesu odraščanja, zato tudi od tega romanja veliko pričakujem. V domačem okolju mladi marsikdaj nimajo te izkušnje vere in Boga, zato tudi sami težko najdejo osebni stik z Gospodom. Medžugorje pa je kraj milosti in goreče molitve in verjetno ni človeka, ki se ga ne bi vsaj nekoliko dotaknilo. Hvala staršem in njihovim otrokom, ki se odzivate na takšna vabila. Naj romanje obrodi sadove za osebno življenje in za celotno našo župnijo.

 

2. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 3. septembra; priprava staršev in botrov na krst bo v soboto, 2. 9. ob 20. uri v župnišču.

3. SEJA ŽPS bo v nedeljo, 3. septembra ob 20. uri. Člani lepo vabljeni!

4. NABIRKA ZA ZAVOD SV. STANISLAVA v Šentvidu nad Ljubljano bo v nedeljo, 3. septembra. 

5. VPISOVANJE OTROK ZA VEROUK bo v tednu po 3. septembru (oglejte si na 1. strani tega Martina), začetek verouka pa bo v tednu po 10. septembru.

6. PROCESIJO Z MARIJINIM KIPOM bomo imeli tudi na predvečer praznika Marijinega rojstva, to je v četrtek, 7. septembra po maši. Zopet vabljeni sodelavci!

7. PEŠ ROMANJE NA BREZJE za naše birmance, starše in botre bo v soboto, 9. septembra. To je dan molitve za nove duhovne poklice, zato ste na romanje vabljeni tudi vsi drugi verniki. Dobimo se ob 5h zjutraj v naši cerkvi.

8. STIČNA MLADIH bo v soboto, 16. septembra. Prijavite se za avtobusni prevoz vsaj do 10. septembra.

 

Župnija:  www.kranjsmartin.si; e-pošta: zupnija@kranjsmartin.si

TRR župnije: 9067 2000 0490 784

Baragov vrtec: www.baragovvrtec.si; e-pošta: info@baragov.vrtec.si

Žup.karitas: www.kranjsmartin.si (karitas); e-pošta: karitas@kranjsmartin.si

 

URADNE URE (po 3.9.): poned.: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

 

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit