Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXIV                     Štev. 14           Datum: 1.10.2017


OB 10-LETNICI BARAGOVEGA VRTCA

V teh dneh se Bogu iz srca zahvaljujemo za naš Baragov vrtec, katerega sadovi se bodo v polnosti pokazali šele pozneje. Ob tem jubileju izdajamo vsebinsko bogat zbornik, ki bo zanimiv ne samo za družine otrok našega vrtca, ampak tudi za vse, ki čutite z vrtcem in vas zanima, kaj se v njem dogaja. Tukaj objavljam uvodno misel iz zbornika, ki naj vas utrdi v prepričanju, da Gospod tudi danes čudovito deluje v naši župniji.

Ko človek vstopa v neznano deželo, se počuti kot izgubljena ovca, ki išče rešitev. Podobno smo se počutili pred dobrimi desetimi leti, ko smo sanjali o novem župnijskem vrtcu. Vedeli smo, da stopamo v neznano deželo in hkrati upali, da jo bomo hitro spoznali in osvojili. A pokazalo se je, da temu ni bilo tako. V prvotni vnemi me je večkrat prešinila misel: morda smo se pa prenaglili in o stvari premalo premislili; obenem pa sem vztrajal na izhodišču: če je Baragov vrtec Božje delo in po Božji volji, bomo zmogli, če ne, se bo naše prvotno navdušenje prav hitro končalo. 

Potem, ko smo uredili vse potrebno glede prostorov, dokumentacije in dovoljenj, smo začeli - z dvema oddelkoma. Pričakovali smo, da se bodo starši borili, da njihov otrok dobi mesto v našem vrtcu in da jih bomo morali precejšnje število odsloviti, pa smo se zmotili. Prvo leto je ostalo kar nekaj praznih mest - nov izziv za vse nas, ki smo se podali v to deželo. Potrebno bo veliko delati na promociji vrtca, smo si dejali, predvsem pa poskrbeti, da bomo izbrali primeren kader, ki bo omogočal kvalitetno varstvo našim otrokom. To bo najboljša reklama za nov vrtec. In zgodilo se je nekaj nepričakovanega: dober glas o našem vrtcu se je širil in naslednje leto se je pokazala potreba po novem oddelku in pozneje še po novih oddelkih, tako, da smo dokončno pristali pri petih oddelkih in pol, kar pomeni, da imamo v vrtcu blizu 100 otrok. S širitvijo vrtca smo bili nenehno vpeti v urejanje dokumentacije in pridobivanje dodatnih dovoljenj s strani pristojnih služb, kar je bilo naporno delo, vendar sedaj lahko rečem, da smo zmogli in uspeli. Največ zaslug pri tem ima moj dobri sodelavec in prijatelj g. Tomo Jereb, za kar sem mu iskreno hvaležen. Ves čas bedijo nad našim vrtcem tudi člani Sveta zavoda sv. Martina, v okviru katerega deluje Baragov vrtec.

Vrtec deluje po vzgojni metodi sv. Janeza Boska, ki je bil velik prijatelj mladih in njegova spoznanja so še danes v spodbudo mnogim vzgojnim ustanovam. Njegova je tudi misel: »Ne zadostuje, da imaš otroka rad, ampak mora otrok to občutiti«!

Otroci res v sebi skrivajo neizmerno bogastvo, ki ga je Stvarnik položil v njihova srca.  Naša naloga je, da jim to bogastvo pomagamo odkrivati in ganjeni smo, ko vidimo, kakšna lepota in ustvarjalnost prihaja iz njihove notranjosti. Delček tega odkritja je shranjenega tudi v zborniku, ki si ga boste zagotovo radi ogledali.

 

Bojan Likar, župnik

 

ZAPISNIK ZADNJE SEJE ŽPS

V nedeljo, 3. septembra, je potekala seja župnijskega pastoralnega sveta. Prvi del srečanja je obsegal pogovor ob temi družine kot sveti kraj, v katero Bog vstopa po ljubezni. Zakonca se ne samo svobodno podarjata drug drugemu, ampak z izražanjem Kristusove samodarovanjske ljubezni ustvarjata svet kraj za vse družinske člane. Živeti to nenehno spoštovanje in ljubezen pa je še poseben duhovni izziv v ponavljajoči se pogosto stresni rutini skupnega življenja v družini. Čeprav se mora vsaka generacija posebej odločiti za Jezusa, naj bi bila družina tisti kraj, kjer se vera posreduje iz roda v rod. V nadaljnjem pogovoru je bila ta trditev postavljena pod vprašaj. Poudarjena so bila različna mnenja glede vloge starih staršev pri posredovanju vere in različnih vzorcev vere, ki jih krščanski starši danes posredujejo svojim otrokom. V drugem delu je sledil pregled poletnega dogajanja v župniji. Pohvaljeni so bili mladi in drugi sodelavci, ki so oblikovali letošnji oratorij, ki se ga je udeležilo okrog 150 otrok in 40 animatorjev. Veliko ljudi je pri mašni daritvi in župnijskem pikniku proslavilo z letošnjim zlatomašnikom msgr. Stanislavom Dolšakom. Mladi z župnikom so se družili tudi pri letovanju na Kolpi in romanju v Međugorje, ki je vedno posebna duhovna izkušnja. Pred nami je novo veroučno leto, ki pri posredovanju vere poleg župnijski katehezi prinaša nove izzive tudi družinam.       zapisala Luciana Cukjati

 

MAŠNI NAMENI:

Pon. 2.10. Šmartin 7.30 +Mirko in Tončka JEREB

19.00+Angelca in Franc MRAVLJA

Tor. 3.10. Šmartin 19.00 +Filip in Tončka PINTAR, obl.

+Antonija DRAKSLAR, obl.

Sre. 4.10. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00++starši in brata AHČIN; +Francka KOBAL

Čet. 5.10. Šmartin 19.00 +oče in Franci VILFAN; +Pavla NOVAK, obl.

Pet. 6.10. Šmartin 19.00 +Ana, Gregor in Igor DOLENC, obl.

++starši FICKO, obl.

Sob. 7.10. Sv.Tomaž 18.00 +Marija JEKOVEC

Šmartin     19.00    Pero in Ana JURIĆ,Marjan NEDELJKO in Andža

+brat in starši TIRINGAR

NED. 8.10. Šmartin 8.00 +TONČEVA Angelca

27. nedelja +Pavla in Franc KRIŽNAR, obl.

med letom 10.00 +Francka ZOFIČ

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 9.10. Šmartin 7.30 /brez namena/

19.00+Jože in Gregor BERNIK

Tor. 10.10. Šmartin 19.00 +Peter VUSILOVIĆ; +Marija KALAN

Sre. 11.10. Šmartin 7.30 /brez namena/

19.00++starši VRTAČNIK in ČIBEJ

Čet. 12.10. Šmartin 19.00 +Frančiška KODRIČ; +Rezka in Tine DOLENC

Pet. 13.10. Šmartin 19.00 +Stanislav TOMAŽIČ, obl.

Sob. 14.10. Sv.Tomaž 18.00 +Vinko in Marija JEKOVEC in Franc ČEBAŠEK

Šmartin19.00+Marija HOMAN, obl.; +Mira KOŽUH

NED. 15.10. Šmartin 9.00 +Ana in Miha DRAKSLAR, obl.

FARNO ŽEGNANJE 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 16.10. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+sodelavki Anica in Milka; +Pavle JEKOVEC,obl.

Tor. 17.10. Šmartin 19.00 ++MARKUTOVI (nečakinje);+Miha JUVAN, obl.

Sre. 18.10. Šmartin 7.30 /brez namena/

19.00+Pavla PINTAR in Marinka JUSTIN

Čet. 19.10. Šmartin 19.00 Za duhovne poklice

Pet. 20.10. Šmartin 19.00 ++iz družin GRČAR, BAJŽELJ in ZARNIK

Sob. 21.10. Sv.Uršula 17.00 /brez namena/

Sv.Tomaž18.00+Ivana DEMŠAR, obl.

Šmartin19.00+Aleš BAJŽELJ, obl.

+Jože TOMŠIČ in Magda KOKALJ, obl.

NED. 22.10. Šmartin 8.00 V zahvalo za srečno potovanje

MISIJONSKA Sv.Uršula 9.00 +Vinko in Zalka PORENTA, obl.

NEDELJA Šmartin 10.00 +Franc in Ivanka HROVAT; +Niko SODNIKAR

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

PRAZNOVANJE 280-LETNICE ŽUPNIJSKE CERKVE IN BLAGOSLOV OBNOVLJENE OPREME

Prvotna župnijska cerkev v Stražišču je stala poleg starega mostu preko Save, blizu sedanje železniške postaje. Za veliko župnijo pa je postajala vedno bolj pretesna in načenjal jo je zob časa, zato so v začetku 18. stoletja začeli misliti na gradnjo nove cerkve. Večina faranov je bila temu naklonjena, našli so primerno lokacijo in škof Žiga Feliks Schrattenbach je 16. maja 1728 dovolil začetek gradnje. Načrte za novo cerkev, ki je bila v glavnem dokončana leta 1734, posvečena pa 13. oktobra 1737, je napravil arhitekt Gregor Maček.  Cerkev znotraj meri po dolžini 36,35 m, po širini pa 14,80 m.

Sredi 19. stoletja so cerkev obokali, sedanje oltarje pa je dobila okoli leta 1860 in so delo Štefana Šubica. Stranska oltarja na levi strani sta posvečena Materi Božji in sv. Štefanu, na desni strani pa sv. Juriju in sv. Janezu Nepomuku. Na oltarju sv. Štefana je še posebno znana in spoštovana podoba sv. Alojzija, ki jo je naslikal Božji služabnik Friderik Baraga (v Šmartinu je kaplanoval v letih od 1824 do 1828). Leta 1907 je Ivan Milavec izdelal veličastne orgle, ki so bile v zadnjem času temeljito obnovljene.

 

V letih od 2005 do 2012 smo obnovili vso notranjo opremo cerkve: križev pot, oltarje in prižnico, ter cerkev prebelili. 280-letnica cerkve je lepa priložnost, da se Bogu zahvalimo za naše svetišče, v katerem je naš drugi dom in da s ponosom ugotovimo, da z velikim čutom odgovornosti ohranjamo in vzdržujemo sakralno dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki. 

 

S P O R O Č I L A !

  1. SREDNJEŠOLSKI VEROUK se bo začel v torek, 3. oktobra, ŠTUDENTSKI pa v petek, 13. oktobra, obakrat zvečer po sv. maši. Mladi, rezervirajte si ta večer zase, za Boga in za prijatelje.
  2. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 8. oktobra; priprava staršev in botrov bo v soboto, 7.10. ob 20. uri v župnišču.
  3. ZA AVTOBUSNI PREVOZ na vseslovensko praznovanje fatimske stoletnice v Stični, ki bo v soboto, 14.10. ob 10. uri, se lahko prijavite do 8. oktobra. Šli bomo, če bo zadosti prijav.
  4. FARNO ŽEGNANJE bomo praznovali v nedeljo, 15.10. Slovesno sv. mašo ob 9. uri, z blagoslovom obnovljene opreme in novih oltarnih prtov, bo vodil g. nadškof Alojz Uran. Po maši bo pogostitev pred cerkvijo.
  5. NA MISIJONSKO NEDELJO, ki bo 22. oktobra, bo nabirka za misijone; misijonska tombola pa bo eno nedeljo pozneje, to je 29.10. ob 16. uri.
  6. SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH bo v nedeljo, 29.10. ob 10. uri. 

 

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00, torek: 17.00-18.00, petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

 

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit