Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXIV Štev. 15             Datum: 22.10.2017

280-LETNICA NAŠE ŽUPNIJSKE CERKVE

/Objavljam nagovor in predstavitev obnovitvenih del v naši cerkvi, ki jo je na žegnanjsko nedeljo napovedal naš ključar, g. Franci Hribar, v prilogi tega Martina pa pridigo g. nadškofa Urana./

Spoštovani nadškof g. Alojz Uran, župnik g.  Bojan Likar s pomočnikom g. Stankotom, dragi g. Rudi, spoštovani farani šmartinske župnije!

Praznovanje letošnje žegnanjske nedelje je tudi v znamenju zahvalne nedelje za vsa številna obnovitvena dela v naši župnijski cerkvi. V ta namen smo tudi poprosili nadškofa g. Urana, da opravi blagoslovitev in zahvalno sv. mašo. 

Hkrati pa želimo počastiti 280-letnico izgradnje župnijske cerkve, ki je ena največjih na Gorenjskem. To je tudi prilika, da se spomnimo še nekaterih drugih pomembnih pridobitev 1015 let stare župnije, povezane z obdobjem okoli leta 1737. V tem času je bilo zgrajeno poleg župnijske cerkve tudi novo župnišče, pri sv. Jerneju v Stražišču je bil zgrajen zvonik in dve stranski kapeli. Na Sv. Joštu so bile opravljene prezidave in razširitev baročne cerkve.

Prav je, da tudi dejanja naših prednikov izpred 280 let primerno počastimo in z njimi seznanimo sedanjo generacijo župljanov. Njihovi neverjetni dosežki pred nas postavljajo nalogo, da skrbimo za podobo župnije, ki naj ostane s številnimi obnovitvenimi in restavratorskimi deli trajen spomenik vsem, ki so pripomogli k njeni sedanji podobi.

Sedanjo župnijsko cerkev so gradili naši predniki po načrtih znanega arhitekta Gregorija Mačka kar 9 let. Prvotna cerkev ob savskem mostu blizu železniške postaje je postala za veliko župnijo pretesna, hkrati pa jo je močno načel zob časa. Ker je stala v neposredni bližini reke Save, je bila tudi večkrat poplavljena. 

Resnično neverjetna so bila dela, ki so bila opravljena pred 280 leti. Vedeti moramo, da se je vse delalo ročno in da so v prvi vrsti gradili domačini sami. Prav je, da omenimo tedanjega šmartinskega župnika Urbana Kavalarja z odličnim smislom za dobro in lepo. Nič manj pa niso bili občudovanja vredni farani, ki so bili ob svojem vsakdanjem delu neverjetno prizadevni za gradnjo svetišča, v globoki veri med seboj tudi trdno povezani.

Ko opazujemo lepoto in zgodovinsko bogastvo sakralnih objektov po naši lepi Sloveniji, občudujemo naše prednike, ki so imeli v sebi toliko vere in ljubezni, da so zgradili in poznejšim rodovom zapustili to neizmerno bogastvo. Kljub sedanjemu velikemu napredku tehnike in znanja marsikdaj nismo sposobni tolikšnih mojstrovin, kot smo jih dobili v dar od naših prednikov. Naš čut odgovornosti in spoštovanja nam narekuje, da te objekte danes skrbno vzdržujemo in jih takšne tudi predamo naslednjim rodovom.

Oltarji cerkve in druga oprema v naši cerkvi je bila potrebna obnove in tega dela smo se lotili v letu 2005 in ga postopno izvajali do danes. Najprej smo cerkev prebelili, potem pa obnovili križev pot, prižnico, stranske oltarje in končno še glavni oltar. Vsa restavratorska dela je vodil restavrator g. Miha Legan s sodelavci, za kar smo jim zelo hvaležni. Letos spomladi je bil narejen tudi generalni servis orgel; skrbne klekljarice pa so vse oltarje olepšale z novimi čipkastimi prti.

Ob praznovanju naše žegnanjske nedelje bo vsa dela blagoslovil naš gost, gospod nadškof Uran. 

Danes gre velika zasluga pri teh delih našemu župniku g. Bojanu Likarju in gospodarskemu svetu, ki ga že 30 let uspešno vodi Jože Javornik. Za ta opravljena dela gre velika zahvala tudi faranom, ki ste prispevali večino finančnih sredstev. Bili ste skoraj edini vir prihodkov, da smo vsa ta dela uspešno opravili. Hvala vam, da razumete potrebe za vzdrževanje našega skupnega duhovnega doma.  

Na današnjo žegnanjsko nedeljo in ob praznovanju 280-letnice zgraditve cerkve pa se zahvaljujemo predvsem Bogu, ki nam stoji ob strani, da z velikim čutom odgovornosti ohranjamo in vzdržujemo sakralno dediščino naše šmartinske fare.   

 

MAŠNI NAMENI:

Pon. 23.10. Šmartin 19.00 +Jožica ŠILAR, obl.

Tor. 24.10. Šmartin 19.00 +Ana in Franc KOPAČ

Sre. 25.10. Šmartin 19.00 +Franc ŽUN, obl.

Čet. 26.10. Šmartin 19.00 +Samo JEMEC, 7.dan;+Antonija HOČEVAR,obl.

+Jože in Bojan PESTOTNIK, obl.

Pet. 27.10. Šmartin 19.00 +Ignac ZUPAN, obl.; +Stanislav ANDREJAŠ,obl.

Sob. 28.10.  Sv.Tomaž 18.00 +Karel in Marica MAKUC

Šmartin19.00+Anton HAFNAR; +Pavel VILFAN, obl. in starši

NED. 29.10. Šmartin 8.00 +Angela in Tina FABJAN; obl.

30. nedelja +Milan SUHADOLNIK (sosedje)

med letom 10.00 +Angela in Valentin MAZI

+Terezija in vsi BENEDIČIČEVI

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 30.10. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Viljem KOBAL, obl. 

+Ivana, Evgen in Marko BENEDIK

Tor. 31.10. Šmartin 18.00 ++iz družine Nikole CURANOVIĆ

Za duhovne poklice

Sre. 1.11. Šmartin 8.00 +Jožefa in Peter ČEFERIN, obl.

VSI SVETI 10.00 +Viktor in Alojzija HOMAN; +Marija BREGAR

Bitnje15.00molitev za rajne na pokopališču

Šmartin17.00molitev rožnih vencev za rajne

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Čet.2.11.Šmartin7.00molitev rožnih vencev za rajne

8.00+Ivanka VILFAN in Oto JEREB

SPOMIN VSEH 10.00 Za duše v vicah

VERNIH RAJNIH 18.00 +Franc in Ivanka TRILAR; Po namenu sv. očeta

Pet. 3.11. Šmartin 18.00 +Anton LEBAR, obl.; +Marjan PAVLIČ in starši

Sob. 4.11.    Sv.Tomaž 17.00 +Andrej AŽMAN

Šmartin18.00++ŽARGARJEVI; +Franc FLORJANČIČ, obl.

NED. 5.11. Šmartin 8.00 ++starši RAKOVEC in KOZINA, ter brat Tone

ZAHVALNA 10.00 V ZAHVALO in za Božji blagoslov

NEDELJA 18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 6.11. Šmartin 7.30 /brez namena/

18.00+Terezija FRANKO

Tor. 7.11. Šmartin 18.00 +Johanca in Janko ŠTULAR, obl.

+Marija in Marjan GORJANC, obl.

Sre. 8.11. Šmartin 7.30 /brez namena/

18.00+Jožefa ŠMID, obl.

Čet. 9.11. Šmartin 18.00 +Milka in Peter NOVAK, obl.

Za duhovne poklice

Pet. 10.11. Šmartin 18.00 ++starši ŠIFRAR, obl.; ++starši ŠPAROVEC

Sob. 11.11. Šmartin 8.00 +Stanka OVIN

CELODN.        Sv.Tomaž 17.00 +Milena ŽUMER, obl.

ČEŠČENJE Šmartin 18.00 +Kristina MALI, obl.; +Jože PREVODNIK, obl.

NED. 12.11. Šmartin   8.00   ++starši JAVORNIK in MALEJ;V čast sv.Martinu

MARTINOVA 10.00 +Franc LESIČNIK, obl.; +Ana in Martin GRAMC

NEDELJA18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

S P O R O Č I L A !

1. LETNO SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH bomo imeli v nedeljo, 29. oktobra, ob 10. uri. Priložnost za spoved od 9.30 dalje.  Vabljeni ste torej k redni nedeljski sveti maši, pri kateri bomo molili za zdravje vseh bolnikov. Kdor bo želel, bo prejel tudi zakrament svetega bolniškega maziljenja, po katerem prejemamo moč za potrpežljivo prenašanje bolezni, marsikdo pa po tem zakramentu tudi ozdravi. Po sveti maši bo sledilo druženje s skromno pogostitvijo v župnišču. Na srečanje ste vabljeni vsi bolniki in tisti, ki se dopolnili 75 let starosti.

2. VSI SVETI IN SPOMIN VERNIH RAJNIH. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za obisk pokopališča in molitev za rajne, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu svetega očeta (npr. očenaš). Spoved lahko opravite vsak večer pol ure pred mašo, ob četrtkih pa tudi po maši.

Molitev za vaše pokojne lahko naročite po vsaki maši v zakristiji ali med uradnimi urami v župnišču. Zanje bomo molili na praznik Vseh svetih ob 17. uri in pri vsaki delavniški maši v novembru.

3. PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV bo na zahvalno nedeljo, 5. novembra, ob 10. uri. Za vse pare, ki letos praznujete okroglo obletnico poroke (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50…), je to priložnost, da se najprej Bogu zahvalita za njegovo ljubezen, ki se čudovito odraža v vajinem zakonu; potem je pa vajino praznovanje tudi zgled in spodbuda vsem mlajšim parom (tudi neporočenim), da bi videli, kako je mogoče graditi trdno skupnost ljubezni samo, če jo gradimo na Božji ljubezni, ki je obogatena z zakramentom svetega zakona. Jubilanti se prijavite po telefonu vsaj do 31. oktobra. 

4. KRŠČEVANJE OTROK bo v nedeljo, 5. novembra; priprava staršev in botrov na krst bo v soboto, 4.11. ob 19. uri v župnišču. 

5. DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA bo na praznik sv. Martina, v soboto, 11. novembra. RAZPORED ČEŠČENJA: 9.00-10.00: Pševo, Javornik, Rakovica in Zabukovje; 10.00-11.00: Gorenja Sava in Savska Loka; 11.00-12.00: Kalvarija in Labore; 12.00 - 13.00: Stražišče; 13.00 - 14.00: Zgornje Bitnje; 14.00 - 15.00: Srednje Bitnje; 15.00 - 16.00: molitvene skupine; 16.00 - 17.00: ŽPS, Karitas, pevci in drugi sodelavci; 17.00 - 18.00:  mladina

6. MARTINOVO NEDELJO bomo obhajali 12. novembra. Obe dopoldanski maši bo vodil prof. dr. Bogdan Dolenc. Ofer bo namenjen za obnovo zvonjenja.

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00, torek: 17.00-18.00, petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

 

PRIDIGA NADŠKOFA ALOJZA URANA

OB 280 LETNICI POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE

IN BLAGOSLOVU PRENOVLJENE CERKVENE OPREME

 

Vse, ki ste zbrani tukaj na 28. nedeljo med letom, prisrčno pozdravljam. Za župnijo je danes praznik. Ob 280 letnici posvetitve cerkve se veselimo tudi velikih obnovitvenih del, ki razodevajo skrb za lepoto svetišča, ki ste ga z velikim prizadevanjem uresničili.

Tukaj se namreč dogaja nekaj velikega. Kljub temu, da imajo mnogi veliko opravkov in skrbi z »nakupom volov in obdelovanjem njiv« in so mnoge cerkve dokaj prazne, se vidi tudi velika želja, najti rešitev številnih problemov. Gre za modrost življenja, ki se razodeva tudi v današnji Božji besedi. Bog sam pripravlja gostijo, obrisal bo vse solze, odstranil zagrinjalo in uničil smrt.

Jezus je o tej kraljevski gostiji spregovoril voditeljem svojega ljudstva. Tolikokrat so bili povabljeni na svatbo, pa so imeli druga opravila in niso hoteli priti. Nekatere kraljeve služabnike, preroke, pa so celo ubili.

Zato gre vabit na križpotja in to dobre in hudobne. Edino, kar se zahteva, je svatovsko oblačilo, ki ga kristjanom podarja krstna milost. Vse drugo je zastonj.

Živeti poln odnos z Bogom pomeni odločiti se, pomeni izbrati. Ob nedeljah grem na izlet, pa zaradi tega ne morem k maši. Samo ob nedeljah lahko malo dlje poležim, zato ne morem k maši. Ves teden sem v službi in mi ostane toliko opravil doma, da tako ne utegnem k maši. Imam toliko naročil, da moram na ljubo strank tudi ob nedeljah opravljati svoj posel, zato ne morem k maši. V nedeljo imam tekmo in trening in zopet ne morem…, seznama izgovorov in opravičil ni konca. Ob vsej tej pestrosti pa je nekaj skupnega: nihče izmed teh se ni zares odločil za Boga, ni mu dal prvega mesta. Ni sprejel Besede: »Iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo vam bo podarjeno!« V takem odnosu do Boga manjka zvestoba. Kadar v nekem odnosu ni zvestobe, to ni več odnos druženja in darovanja, ampak postane izkoriščanje. Z Bogom ravnamo kot s postrežčkom: ko ga potrebujemo, smo goreči in neučakani; ko mislimo, da zmoremo sami, mu to s svojimi izgovori damo vedeti, naj nas pusti pri miru.

Pri našem odgovoru na Božje povabilo gre prav za to: biti kristjan ali ne. Verjamem, da si vprašanja nikoli ne zastavljamo v takšni ostrini. Pa vendar ni srednje poti. Ne moreš biti Napoleon in Frančišek Asiški, ne moreš biti princesa Diana in mati Terezija (čeprav sta si bili blizu). Ne moremo sedeti za mizo v svatovski dvorani in hkrati hoditi po svojih kupčijah. Kristusova daritev in moj krst sta me uvrstila med poklicane in povabljene. Ali pa bom med izvoljenimi, pa je odvisno od moje odločitve. Kakšno svatovsko oblačilo si bom oblekel?

Zgodba o čolnarju pripoveduje, kako je nek čolnar prevažal čez deročo in globoko reko različne popotnike. Nekoč je peljal čez pomembnega učenjaka, ki je čolnarja med prečkanjem reke spraševal: »Ali poznate grško modrost?« »Ne, nič ne vem o njej«. »Potem ste zgrešili četrt svojega življenja«, pravi učenjak in nadaljuje: »Pa ste obiskali umetnost Louvra v Parizu?« »Ne«, odgovori čolnar kratko. »Potem ste zamudili pol svojega življenja!« odgovori učenjak. Nenadoma sta s čolnom zadela v skalo in se začela potapljati. Tedaj je čolnar zavpil: »Ali znate plavati?« Učenjak odkima. »Potem ste izgubili vse svoje življenje«, zaključi čolnar.

Dragi bratje in sestre! Bistveno je, da bomo preplavali reko življenja, ki je velikokrat deroča in se čolni pogosto razbijejo. Zato je bistveno, da se učimo plavati in imamo tudi dovolj moči, da se povzpnemo na čoln, ki ima 2000-letno preizkušenost, tudi v najhujših viharjih, to je čoln Cerkve.

Morda bo kdo slišal »prijatelja«, ki mu bo rekel: »Kaj pa imaš od tega, da hodiš v cerkev?«. In ker ne boste videli neposrednega rezultata, boste omagali. Upam pa, da večina želi hoditi po Kristusovi poti, ki edina zares vodi v življenje. Vse druge odločitve so napačne in so v našo škodo.

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit