Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXV Štev. 7 Datum: 20.5. 2018

V PRIPRAVI NA PRVO SV. OBHAJILO IN

OB ZAKLJUČKU VEROUČNEGA LETA

Kljub različnim praksam, se večina staršev zaveda, da je uvajanje otrok v krščansko in cerkveno življenje predvsem naloga staršev. Vedno bolj prihajamo do spoznanja, da je vsakdanje družinsko življenje tisto, ki otroke najbolj uvaja v skupnost s Kristusom. Verouk pa je le dopolnilo družinske verske vzgoje. Zato bi se morala vsaka krščanska družina truditi, da bi vedno bolj postajala domača cerkev ali Cerkev v malem. Družina kot domača Cerkev bi morala otroke pripravljati tudi na prejem zakramentov, kar še posebej velja za prejem prvega svetega obhajila.

 

  • KAJ POMENI PRIPRAVLJATI OTROKA NA PRVO OBHAJILO?

To ne pomeni posredovati mu predvsem znanje, ga nekaj naučiti, čeprav je tudi to potrebno, pač pa pomeni vzbuditi v njem »lakoto« - potrebo - po obhajilu. Tako bo Jezus postal del njegovega življenja. V preteklosti je bila navada, da je otrok pristopil k prvemu obhajilu pri sedmem letu. Otrok je pač rasel v več ali manj verni družini, od koder je prinesel versko izkušnjo, ki je bila podlaga za prejem prvega obhajila. 

To obdobje je zelo primerno za prvo obhajilo tudi zato, ker je otrok takrat izredno sprejemljiv za Božje življenje, za milost. V tem obdobju je poln velikodušnosti, gorečnosti in zaupanja. Resnično lahko prvo otroštvo opredelimo kot »zlato dobo vere«.

Žal danes velikokrat naletimo na težavo, ker družine svoje otroke vse premalo versko vzgajajo; tako se otrok s krščanstvom prvič sreča takrat, ko ga starši pripeljejo k verouku. Zato se je prvo obhajilo pomaknilo za nekaj let pozneje. V tem času otroci pri verouku vsaj delno nadoknadijo tisto, kar je družina opustila. 

Pripraviti otroka na prvo obhajilo ne pomeni pripraviti ga na en sam pomemben dogodek, pač pa gre za uvajanje v krščansko življenje, za pripravljanje na vsa obhajila, ki jih bo prejemal v prihodnje, torej za vstop v  evharistično občestvo. Ob prejemanju svetega obhajila otrok vedno bolj postaja del velike množice ljudi, ki so tako raznovrstni in tako nepopolni, ki pa verujejo v Jezusa in ki jih Sveti Duh skrivnostno povezuje, da sestavljajo eno ljudstvo, ki je na poti k Očetu.

 

  • STARŠI- PRIČEVALCI VERE

Starši so tisti, ki v otroku lahko prebudijo željo po Bogu. Otrok se počuti doma najbolj sproščenega, zato je tam tudi najbolj sprejemljiv za Božjo besedo. Čeprav katehet pri verouku lahko govori še tako odlično, ne more doseči tega, kar lahko dosežejo starši. Zato je potrebno, da prav starši otroku razložijo mašo in so mu zgled pri sodelovanju. »Pričevanje« je njihova nepreklicna in nenadomestljiva dolžnost. Otrok mora videti starše v cerkvi in pri obhajilu. Potem mu lahko rečejo: »Midva hodiva k maši in obhajilu in veva, zakaj hodiva; tudi za tebe je koristno in dobro, da tako delaš!« Vsaka pristna prepričanost ima moč, da otroka prevzame in mu daje trdnost v veri.

Žal nekateri starši ne hodijo v cerkev, drugi pa hodijo v cerkev, a ne pristopajo k obhajilu. Takšni starši svojim otrokom nimajo česa povedati in jih skorajda ne morejo dobro pripraviti na prejem obhajila.

Otroku je namreč treba jasno povedati, da prejemamo obhajilo zato, da nas Gospod nahrani s samim seboj, da bi postali boljši, da bi lepše živeli. Ne moremo biti dobri kristjani, če se ne poslužujemo evharističnega kruha. Zato starši otroku pomagajo, da bo čutil potrebo po Božjem kruhu in da bo prvo obhajilo otrokov osebni korak vere.

Hudo je tam, kjer starši ne smejo prejemati sv. obhajila. To je v primeru, če niso poročeni. Želja po dobri vzgoji je gotovo najprej velika spodbuda staršem, da pred Bogom uredijo svoje življenje.

Družina naj bo posebej pozorna na praznovanje nedelje in cerkvenih praznikov, ki ne smejo miniti brez skupnega obiska maše. To je morda edini dan v tednu, ko si starši vzamejo več časa za otroke.

Sklepna misel: Vsi dobro vemo, da je verska vzgoja naloga družine in celotnega župnijskega občestva. Dobro vemo tudi, da je danes verska vzgoja še posebej težko in odgovorno delo. Ker pa je za nas vera posebna vrednota, bomo verski vzgoji posvetili vso pozornost. Če hočemo, da bodo otroci ostali verni tudi, ko odrastejo, moramo to nalogo danes dobro opraviti. Če bodo otroci evharistično dobro vzgojeni, smo lahko prepričani, da bodo vedno ostali zvesti Kristusu in Cerkvi.

MAŠNI NAMENI:

Pon. 21.5. Šmartin 10.00 +Ivo JEREB(Tevž P.);++starši in stric AVSENEK

Bink. poned.     Sv.Jernej 19.00 +Primož OBLAK; +Franc ŠIFRER (sos.iz Ješet.)

Tor. 22.5. Šmartin 19.00 +Pavla MAČEK (sosedje); +Marko KRŽIŠNIK

Sre. 23.5. Šmartin 7.30 +Anton in Daniela AMBROŽ

19.00+Jože PODJED,7.dan; +Tomaž in Ana RJAVEC

+Ivana in Blaž GRAŠIČ

Čet. 24.5. Šmartin 19.00 +Jože in Marija ZUPANC

+Rozalija ZAVRL in Milka NOVAK, obl.

Pet. 25.5. Šmartin 19.00 +Franc DEMŠAR, obl.; +Francka BONCELJ

Sob. 26.5.    Sv.Tomaž 18.00 +Stanko BENEDIK

Šmartin19.00+Milivoj PETROVIĆ, 30. dan; +Milena ŽARGAR

NED. 27.5. Šmartin 8.00 +Marija in Gregor HOMAN

Sveta Trojica +Anton BENEDIK (Krulčevi)

PRVO SV. OBHAJILO 10.00 Za prvoobh. in starše; +Slavko BENEDIK (U.J.)

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 28.5. Šmartin 7.30 +Ivo JEREB (jutranjiki)

19.00+Tomo VUKOVIĆ; ++starši in Franci VILFAN

Tor. 29.5. Šmartin 19.00 +Lenart GAŠPERŠIČ, 7. dan

Za domovino pred volitvami

Sre. 30.5. Šmartin 7.30 +Marinka NASTRAN (sorodniki Nastran)

19.00+Branko KAMENIK, 30. dan

+Milan POPOVIČ in sorodniki

Čet. 31.5. Šmartin 10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

SV. REŠNJE TELO IN KRI +g. Ciril BERGLEZ

19.00++BAŠARJEVI; +Francka DOLINAR

Pet. 1.6. Šmartin 19.00 +Stane in Milka KOBAL

+Niko in Minka LEBEN, obl.

Sob. 2.6. Sr.Bitnje-kapela 10.00 ++starši in stric AVSENEK

            Sv.Tomaž 18.00 +Matevž VALANČIČ

Šmartin19.00+Vekoslava in Pavle GOLOB

+Franc PORENTA, obl.

NED. 3.6. Šmartin 8.00 ++starši KRIŽAJ; +Ana in Ciril BERČIČ

9. nedelja 10.00 +Albina in Ludvik BAŠAR, obl.

med letom Sv. Jošt 10.00 +Janez JEREB

Šmartin19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 4.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Franci in mama JENKO

+Janko RADEJ (sodelavci Karitas)

Tor. 5.6. Šmartin 19.00 +Franci JEREB(teta Ivanka); +Ana ŠTULAR,obl.

Sre. 6.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Jože in Cilka BENEDIK; Tomo VUKOVIĆ

Čet. 7.6. Šmartin 19.00 +Tomo VUKOVIĆ; +Mira KOŽUH

Pet. 8.6. Šmartin 19.00 +Mihela in Viljem KOBAL; +Peter VUSILOVIĆ

+Albin in Pija ZEVNIK, obl.

Sob. 9.6.      Sv.Tomaž 18.00 +Mirko MRAK, obl.

Šmartin19.00+Ivo JEREB, 30. dan; ++starši ALJANČIČ, obl.

NED. 10.6. Šmartin 8.00 +Jože JAVORNIK, obl.

10. nedelja +Marjan in Ivo KOVAČEVIČ, obl.

med letom 10.00 +Anton ZIHERL; +Alojz DOLENC, obl.

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

S P O R O Č I L A !

1. ŽUPNIJSKO PEŠ ROMANJE NA BREZJE bo v soboto, 26. maja. Dobimo se ob 5h zjutraj v župnijski cerkvi. Na Brezjah bomo pri sv. maši ob 10. uri. Naj bo to res župnijsko romanje, kar pomeni, da se ga udeležimo v čim večjem številu - tudi otroci, mladina, starši… Lahko greste tudi s prevozom.

2. SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA bo v nedeljo, 27. maja, ob 10. uri. Nanjo se bomo pripravili tudi z MOLITVENO TRIDNEVNICO, ki se bo začela v četrtek, 24. maja, ob 19. uri. Po maši bo posebna molitev za prvoobhajance in njihove družine. SPOVED bomo imeli v petek, 25. maja - prvoobhajanci med veroukom, starši pa ob 18. uri. VAJE za prvoobhajance bodo v petek in soboto ob 18. uri.

3. ZAKLJ. VEROUČNEGA LETA IN PREDSTAVITEV BIRMANCEV.

Otroci boste v tednu po 27. maju prejeli veroučna spričevala in opravili sv. spoved. Podpisana spričevala prinesite v nedeljo, 3. junija k sv. maši ob 10. uri, pri kateri se bomo Bogu zahvalili za vse njegove darove. Pri tej maši se nam bodo predstavili tudi letošnji birmanci, ki bodo šli k birmi 30. septembra.

Vse otroke in starše posebej vabim tudi k sv. maši in procesiji na slovesni praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi, ki bo v četrtek, 31. maja. Manjši otroci prinesite s seboj cvetje, ki ga boste posipali v procesiji.

4. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 3. junija; priprava staršev in botrov bo v soboto, 2. junija, ob 20. uri v župnišču. 

5. SEJA ŽPS bo v nedeljo, 3. junija, ob 20. uri. Člani, lepo vabljeni!

6. SKUPINA MLADIH V OKVIRU PROGRAMA »POTA« se tudi letos v poletnih mesecih odpravlja na Madagaskar, kjer bodo izvajali poletne oratorije. V nedeljo, 10. junija, nam bodo pri dopoldanskih mašah predstavili svoj program in nas prosili za finančno pomoč misijonarjem.

7. ZAKONSKI SKUPINI, ki se mesečno srečujeta v našem župnišču, bosta sodelovali pri sv. maši v nedeljo, 10. junija, ob 10. uri. Sledil bo piknik.

 

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odg. Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

 

 

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit