Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXV Številka 8 Datum: 10.6. 2108

PRAZNIKI SO MILOST

Ko razmišljamo o cerkvenih praznikih, najprej pomislimo na božične praznike in na vse, kar je z njimi povezano; pomislimo tudi na veliko noč, ko praznujemo Gospodovo vstajenje in na vse, kar je s tem povezano. Seveda pa imamo poleg teh praznikov še celo vrsto drugih praznikov skozi vse leto - vnebohod, binkošti, Sveta Trojica, telovo… Vsak praznik ima svojo bogato vsebino. In človek, edino človek, praznuje! Prazniki so izraz veselja, saj nas krepijo in povezujejo z bližnjimi.

In vendar smo morda žalostni, če pomislimo, kako smo praznovali nekoč in kako danes. Iz rok nam je šlo toliko stvari in opustili smo veliko tega, česar ne bi smeli. Večkrat se nas poloti občutek, da smo zašli s prave poti. V družbi je prevladovala zmeda, ki je zastrupljala množice. Oni na »vrhu« so govorili, da Boga ni in temu primerno so se tudi obnašali. Razglašali so svoboščine, kot so: ločljivost zakona, pravica do splava, možnost zunajzakonske skupnosti, odvečnost verske vzgoje, izključna pomembnost znanosti in napredka ipd. Hkrati so menili, da lahko križe in nabožne knjige kar pospravimo med staro šaro. Vse to je človeka vodilo v nevero. Izgubil je smisel, sadovi takega mišljenja in ravnanja pa so se kmalu pokazali: vedno več nasilja, umorov, samomorov, korupcije, razbitih družin, polnih zaporov, vedno več varnostnikov, pa vedno manj otrok in vedno manj zadovoljnih ljudi. Na delu so: pretirana proizvodnja, potrošnja, pohlep in ropanje naravnih dobrin. Človek pa se s prazno dušo in nemirom s Prešernom sprašuje: »Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam?« Da, človek se s praznim in otožnim srcem poganja za ezoteriko in različnimi duhovnimi gibanji. Vse to pa vodi še v večje razočaranje. Žanjemo, kar smo sejali. Sadovi pa so nadvse grenki. 

Kje je rešitev? Rešitev je v Njem, ki pravi: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10) in zagotavlja: »Na svetu boste imeli stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal« (Jn 16,33).

Teh obljub se spominjamo vsako nedeljo in praznik. Brez nedelj in praznikov bi kmalu pozabili celo to, da smo ljudje, pozabili, da smo odrešeni in Božji otroci, da je naše življenje večno, da nebesa so in da niso prazna.

Prazniki prinašajo mir v vsakdanji nemir. »S tisoč ljudmi sem se pogovarjal o njihovih duševnih problemih. Spoznal sem, da zreli, razsodni ljudje ne odklanjajo Kristusa kot Gospoda in Rešitelja zato, ker bi jim krščanski nauk ne ustrezal, pač pa zato, ker bi se radi izognili odgovornosti in obveznostim, ki jih zahteva krščansko življenje. Na poti med njimi in Kristusom stoji omahljivo srce, ne njihov genialni um. Nočejo se podrediti in predati Kristusu«, meni Billy GRAHAM. To je vredno premisleka. Za nekatere je namreč na poti vere ovira grešno življenje. Paul CLAUDEL priznava, da je nevera njegovo srce na stežaj odprla grehu. Lahko je zapustiti vero, a ne brez posledic. Ko se je spreobrnil, je priznal: »Mladi ljudje, ki vero tako lahkomiselno zavržejo, se niti ne zavedajo, koliko bodo morali prestati, da se bodo zopet dokopali do nje«. Torej zvestoba veri! Urejena družina je zibelka življenja in vere. V družini naj bi mladi našli trden temelj, nekakšno ikono urejenega življenja.

Prazniki vabijo: vrni se na pot svetosti, bodi hvaležen za življenje in odrešenje in nikar ne bodi malomaren, da ne omagaš sredi bojev in poti, ko ti je vendar namenjen venec zmage. Drži se lepih in dobrih navad. Odgovoren si zase in za svoje bližnje. Če je tvoja pot prava, potem na njej vztrajaj. Da boš lahko lepo živel, lepo molil, da ne bo duhovno zakrnel in vsega pozabil, se z veseljem udeležuj nedeljskih in prazničnih maš. Prizadevaj si, da boš dober človek in kot tak blagoslov za družbo. Pridruži se občestvu Cerkve, ki praznuje!

/povzeto po razmišljanju p. Pavleta Jakopa iz 21. številke Družine/

 

MAŠNI NAMENI:

Pon. 11.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Ivan KEJŽAR, 7. dan

+Anton BENEDIK (sosedje iz Ješetove)

Tor. 12.6. Šmartin 19.00 +Martinka, Stane in Janez TADINA, obl.

+Antonija ZUPAN, obl. in Samo JEMEC

Sre. 13.6. Šmartin 7.30 +Ivanka VILFAN

19.00+Mihela KOBAL, obl.; +Vladimir SAKSIDA, obl.

Čet. 14.6. Šmartin 19.00 +Angela in Anton HAFNAR, obl. 

+Alojz BERNIK, obl.

Pet. 15.6. Šmartin 19.00 +Marija BRATUŠ, 7. dan; +Vida ROZMAN

+Tončka FRELIH, obl.

Sob. 16.6. Sv.Tomaž 18.00 +sin in sestra BERČIČ

Šmartin19.00+Milena ŽARGAR; +Jelka OPARA, obl.

NED. 17.6. Šmartin 8.00 +Avguštin BAJŽELJ, 7. dan; Anton BREGAR, obl.

11. nedelja 10.00 +Tomo VUKOVIĆ; +Iva in Anton DOLENC

med letom 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

**********************************************************************************************************

Pon. 18.6. Šmartin 7.30 V zahvalo za romanje in priprošnja za naprej

19.00+Jože BENEDIK in starši KOCUVAN

++GRAPARJEVI starši in brata

Tor. 19.6. Šmartin 19.00 +Jože PODJED, 30. dan; +Janez KERT

Sre. 20.6. Šmartin 7.30 Za verne duše v vicah

19.00++starši JURJEVEC in brat Marjan

Čet. 21.6. Šmartin 19.00 +Jelka KERN; +oče in sin Alojz KRMELJ

Pet. 22.6. Šmartin 19.00 +Lenart GAŠPERŠIČ, 30. dan

+Marica GUZELJ, obl. in starši

Sob. 23.6. Sv.Tomaž 18.00 +Antonija ROTAR

Šmartin19.00+Ivan BOHNEC, obl., bratje, sestre in stari starši

NED. 24.6. Šmartin 8.00 +Janez LIPAR

Rojstvo 10.00 +Viktor HOMAN, obl.; +Martin BAJŽELJ, obl.

Janeza Krstnika +Hani in Ivana AVSEC

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Sv. Jošt20.00ZA DOMOVINO

**********************************************************************************************************

Pon. 25.6. Šmartin 7.30 g. Ciril BERGLEZ

19.00+Nevenka BALUKČIĆ

Tor. 26.6. Šmartin 19.00 +Marjeta ROPRET

+Martina VAMBERGER, obl. in Ivan

Sre. 27.6. Šmartin 7.30 ++starši in stric AVSENEK

19.00+Jože PODJED (nosači)

Čet. 28.6. Šmartin 19.00   +Francka KALAN,obl.;+Alojzija in Franc VERDNIK

Pet. 29.6. Šmartin 10.00 +Teja JERALA, obl.; +Ivo JEREB (»jutranjiki«)

Sv.Peter17.00++DETELOVI; +Slavko BENEDIK (Bernikovi)

Sob. 30.6.  Sv.Tomaž 18.00 Za domovino

Šmartin19.00+Pavla MAČEK (Tadinovi)

+Vinko, Marica in Lucija DRAKSLER

NED. 1.7. Šmartin 9.00 ++JEREBOVI in VALANČIČEVI

+Frančiška KOZJEK (Bernikovi)

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

SLOVENSKI NOVOMAŠNIKI V LETU 2018

 

LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA:

1. MEGLIČ Primož (roj. 13.8.1993), župnija Ivančna Gorica

2. MRLAK Marko (roj. 15.4.1966), župnija Žiri

3. STELE Peter (roj. 5.7.1989), župnija Komenda

4. KUNAVER Tomaž (roj. 15.3.1984), župnija Ljubljana-Sv. Križ

CELJSKA ŠKOFIJA:

5. LESJAK Matic, župnija Sv. Jurij ob Taboru

KOPRSKA ŠKOFIJA:

6. KERNEL Blaž, župnija Slavina

7. NAGLOST Gašper, župnija Vipava

8. PENKO Andrej, župnija Hrenovice

MURSKOSOBOŠKA ŠKOFIJA:

9. BAŠA Aljaž, župnija Beltinci

NOVOMEŠKA ŠKOFIJA:

10. BARBORIČ Janez, župnija Šmarjeta

11. JUREJEVČIČ Branko, župnija Podzemelj

IZ REDOVNIH SKUPNOSTI:

12. PREDIKAKA Vladimir Rufin, župnija Ptuj-Sv. Jurij  (minorit)

13. PAVŠEK Miroslav, župnija Zagorje ob Savi (kapucin)

14. BEČAN Rok, župnija Lovrenc na Pohorju (jezuit)

15. BEVC Benjamin, župnija Cerklje ob Krki (jezuit)

16. HRIBERŠEK Egon, župnija Križevci pri Ljutomeru (jezuit)

17. PAVLIČ Marko, župnija Kranj (jezuit)

18. VENE Jona, župnija Ljubljana Sv. Peter (cistercijan)

 

S P O R O Č I L A !

  1. ROMANJE V MEDŽUGORJE, ki je bilo predvideno za junij, je zaradi okrevanja g. Janeza Ahačiča prestavljeno na 11. do 14. oktober.
  2. 50. NARODNO ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE bo v soboto, 16. junija. Ob 9h bo molitev rožnega venca, ob 10h pa sv. maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof in Stanislav Zore. 
  3. ZADNJI OFER ZA OBNOVO ZVONJENJA bo v nedeljo, 17. junija. Hvala vam, da ste tako nesebično podprli to lepo pridobitev v naši cerkvi.
  4. ZAKLJUČNO SREČANJE MINISTRANTOV s piknikom in nogometom bo v soboto, 23. 6. ob 9. uri. Pridružite se še novi ministranti.
  5. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 1. julija; priprava staršev in botrov pa v soboto, 30. junija, ob 20. uri v župnišču. 
  6. SLOVESNOST NOVE MAŠE Marka PAVLIČA bo v nedeljo, 1. julija, ob 14.30 v župnijski cerkvi sv. Kancijana v Kranju.

URADNE URE so med počitnicami vsak večer po sv. maši

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odg. Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit