Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto XXXV Štev. 14 Datum: 28.10. 2018

 

PRAZNOVANJE FARNEGA ŽEGNANJA

/objavljam nagovor, ki ga je imel ob praznovanju farnega žegnanja, v nedeljo, 14. oktobra, naš ključar, g. Franci Hribar/

Praznovanje letošnje žegnanjske nedelje je obenem tudi praznovanje 20-letnice blagoslovitve novega župnišča. 17. oktobra 1998 je tedanji slovenski metropolit in ljubljanski nadškof dr. Franc Rode blagoslovil novo župnišče, katerega zgraditev je bil največji dosežek župnije na gospodarskem področju v 20. stoletju. 

Prvotno župnišče je bilo zgrajeno pred 280 leti, v istem času kot župnijska cerkev sv. Martina, delo baročnega arhitekta Gregorja Mačka. Po drugi svetovni vojni je bilo župnišče nacionalizirano in uporabljeno za šolske učilnice. Sredi leta 1980 je bilo župnišče porušeno do kleti, zasuto, zasajeno z drevjem in vključeno v park. Od župnišča so tako ostale le zasute kleti. Zavod za spomeniško varstvo Kranj pa je ohranil portal in hrastova vhodna vrata.

Po letu 1991, ko smo postali samostojna država, je začel gospodarski svet z župnikom Cirilom Brglezom razmišljati o zgraditvi novega župnišča na ohranjenih temeljih in na osnovi prvotnih načrtov. Temeljni kamen za ponovno gradnjo je blagoslovil nadškof Alojzij Šuštar na dan svete birme, 2. aprila 1995 po jutranji sveti maši. V maju leta 1996 je kranjsko podjetje Gradbinec začelo z gradnjo in obnovljeno župnišče izročilo svojemu namenu v oktobru 1998. 

To je bila nedvomno največja pridobitev župnije v zadnjih 100 letih. Če tega objekta ne bi bilo, marsikatere dejavnosti v župniji ne  bi bilo možno opravljati. Pastoralno življenje župnije je postalo bogatejše, iz bivšega župnišča iz leta 1980 so bili pridobljeni prostori za delovanje otroškega vrtca, ki je lani slavil že 10-letnico delovanja.

Tudi v letošnjem letu se je v župniji marsikaj dogajalo.

 Največji finančni zalogaj je bila obnova zvonjenja v župnijski cerkvi. Avtomatika zvonjenja je bila dotrajana in nujna obnove. Obnovljeni so bili tudi vsi nosilni elementi zvonov, zamenjani kemblji in urejen prostor v zvoniku, kjer se nahajajo zvonovi. Dela so bila končana v letošnjem letu pred Veliko nočjo.

Drugo pomembno delo je bila izgradnja strelovodne  ozemljitve okrog   župnijske cerkve in povezava s strelovodnimi odvodi, saj so meritve pokazale, da je obstoječa ozemljitev dotrajana in ni več nudila strelovodne zaščite. Meritve po obnovi so dale dobre rezultate.

Urejeno in asfaltirano je bilo dodatno parkirišče za Baragov vrtec in župnišče.

Obnovljeno in pozlačeno je bilo tudi nekaj bogoslužnega posodja.

Poleg župnijske cerkve pa so bila opravljena tudi različna dela po podružnicah.

Za vsa ta opravljena dela gre velika zahvala tudi vam faranom, ki ste prispevali večino finančnih sredstev. Bili ste skoraj edini vir prihodkov, da smo vsa ta dela uspešno opravili. Hvala vam, da razumete potrebe za vzdrževanje našega skupnega duhovnega doma.  

Predvsem pa se danes zahvaljujemo Bogu, ki nam stoji ob strani, da z velikim čutom odgovornosti ohranjamo in vzdržujemo sakralno dediščino naše Šmartinske fare.

 

MAŠNI NAMENI:

Pon.29.10.Šmartin7.30Po namenu

18.00+oče Franc in brat Franci VILFAN

+Pavle VILFAN, obl.

Tor. 30.10. Šmartin 18.00 +Viljem KOBAL, obl.; +Evgen BENEDIK, obl.

Sre.31.10.Šmartin7.30Po namenu

18.00+Marija BOHINEC, 7. dan; ++starši ŠIFRAR,obl.

+iz družine VUKELJ

Čet. 1.11. Šmartin 8.00 +Ivanka in Franc TRILAR

VSI SVETI +Jožefa in Peter ČEFERIN, obl.

10.00+Slavica BOŽIČEVIČ, 7. dan

+Viktor in Alojzija HOMAN

Bitnje15.00molitev za rajne na pokopališču

Šmartin17.00molitev rožnih vencev za rajne

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pet. 2.11. Šmartin 7.00 molitev rožnih vencev za rajne

Spomin vernih rajnih 8.00 +Francka KODRIČ; Za duše v vicah

                  10.00    +Ciril BERGLEZ in teta;Po namenu sv. očeta

18.00+Anton LEBAR, obl.

Sob. 3.11. Sv.Tomaž 17.00 /brez namena/

Šmartin18.00+Kristina MALI, obl. in Štefanov Francelj

+Franc FLORJANČIČ, obl.

NED. 4.11. Šmartin 8.00 +Ivo JEREB

ZAHVALNA 10.00 +Tomo VUKOVIĆ; ++iz družine GORTNAR

NEDELJA 18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 5.11. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Franc GODEC; +Jožefa ŠMID, obl.

Tor. 6.11. Šmartin 18.00 +Ivanka in Jože NOVAK, obl.; +Tine ŽVEGLAR

Sre. 7.11. Šmartin 7.30 +Ivanka VILFAN in Oto JEREB

18.00+Nevenka BALUKČIĆ

Čet. 8.11. Šmartin 18.00 +Stanislav JEREB; +Marija in Franc ŠPAROVEC

Pet. 9.11. Šmartin 18.00 +Vitore CURANOVIĆ; +Marko KRŽIŠNIK

Sob. 10.11. Šmartin 8.00 Za družine

Celodnevno Sv.Tomaž 17.00 +Francka KOZJEK

češčenje Šmartin 18.00 +Martin PIČMAN; +Jože PREVODNIK, obl.

NED. 11.11. Šmartin 8.00 V čast sv. Martinu

MARTINOVA +Branko in Ana HADALIN; +TONČEVI

NEDELJA 10.00 +Martina in Ivan VAMBERGER; +Anton BENEDIK (sosedje Ješet.); ++ŠTORMANČKOVI

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 12.11. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Anton ROZMAN, obl.; ++starši in brat TADINA

Tor. 13.11. Šmartin 18.00 +Marija in Marjan GORJANC; +Domen PERNE

Sre. 14.11. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Pavla PINTAR in Marinka JUSTIN

+Ivana in Janko ŠTULAR, obl.

Čet. 15.11. Šmartin 18.00 +Milena ŽUMER, obl.; +Frančiška ERŽEN

Pet. 16.11. Šmartin 18.00 +Alojzij PORENTA, obl.; +Franc ŠIFRER, obl.

Sob. 17.11. Sv.Tomaž 17.00 +Jože STENOVEC, obl.

Šmartin18.00+Cilka in Slavko FRELIH; +Jože KOREN, obl.

NED. 18.11. Šmartin 8.00 +župnik Ciril BERGLEZ,obl.; +Ivan ŽONTAR,obl

33. nedelja 10.00 +Mira in Justina MELINEC in Marija GORJANC

med letom +Pavla, Marija in Slavko BENEDIK, obl.

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 

 

DUHOVNE SPODBUDE FRIDERIKA IRENEJA BARAGA:

»Vedno imej tri resnice pred očmi: »Ne izgovarjaj se,

Bog je vse, jaz nisem nič; da ne utegneš moliti.

Bog ima vse, jaz sem samo revščina; Kristjan brez molitve

Bog more vse, jaz pa brez njegove pomoči je kako vojak brez orožja«

nič ne morem«.

 

S P O R O Č I L A !

1. VSI SVETI IN SPOMIN VERNIH RAJNIH. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za obisk pokopališča in molitev za rajne, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu svetega očeta (npr. očenaš). Spoved lahko opravite vsak večer pol ure pred mašo, ob četrtkih pa tudi po maši.

Molitev za vaše pokojne lahko naročite po vsaki maši v zakristiji ali med uradnimi urami v župnišču. Zanje bomo molili na praznik Vseh svetih ob 17. uri in pri vsaki delavniški maši v novembru.

2. KRŠČEVANJE OTROK bo v nedeljo, 4. novembra; priprava staršev in botrov na krst bo v soboto, 3.11. ob 19. uri v župnišču. 

3. PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV bo na zahvalno nedeljo, 4. novembra, ob 10. uri. Za vse pare, ki letos praznujete okroglo obletnico poroke (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50…), je to priložnost, da se najprej Bogu zahvalita za njegovo ljubezen, ki se čudovito odraža v vajinem zakonu; potem je pa vajino praznovanje tudi zgled in spodbuda vsem mlajšim parom (tudi neporočenim), da bi videli, kako je mogoče graditi trdno skupnost ljubezni samo, če jo gradimo na Božji ljubezni, ki je obogatena z zakramentom svetega zakona. Jubilanti se prijavite po telefonu vsaj do 31. oktobra. 

4. DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA bo v soboto, 10. novembra. 

RAZPORED ČEŠČENJA: 9.00-10.00: Pševo, Javornik, Rakovica in Zabukovje; 10.00-11.00: Gorenja Sava in Savska Loka; 11.00-12.00: Kalvarija in Labore; 12.00 - 13.00: Stražišče; 13.00 - 14.00: Zgornje Bitnje; 14.00 - 15.00: Srednje Bitnje; 15.00 - 16.00: molitvene skupine; 16.00 - 17.00: ŽPS, Karitas, pevci in drugi sodelavci; 17.00 - 18.00:  mladina in prostovoljci. 

5. MARTINOVO NEDELJO bomo obhajali ravno na god sv. Martina, 11. novembra. Obe dopoldanski maši bo vodil g. Franci Petrič. Ofer bo namenjen za vzdrževalna dela v župniji.

6. OBISK SV. MIKLAVŽA bo letos zopet v Šmartinskem domu in sicer v sredo, 5. decembra: ob 15.30 za predšolske, ob 17.00 pa za šolske otroke. Starši, prijavite svoje otroke v župnišču vsaj do 25. novembra. Prispevek je 10 €. Ministrantov in pevcev otroških zborov ni potrebno prijavljati, prav tako tudi ne otrok Baragovega vrtca, ker jih bo sv. Miklavž posebej obiskal.

 

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00, torek: 17.00-18.00, petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit