Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

 Leto: XXXVI Štev. 6 Datum: 14.4. 2019     

 

VSTATI Z JEZUSOM VSAK DAN ZNOVA

Smrt in vstajenje – prav tako kot križev pot – to nista samo dogodka tistega časa v Jeruzalemu – to se dogaja tukaj in sedaj. To ni zgodba, ki jo je nekdo nekoč doživel – in jo sedaj vsako leto na novo pripovedujejo in mi jo  prijazno  poslušamo. Smrt  in  vstajenje, to, kar te dni praznujemo, se dogaja danes, tu in sedaj.

Pri vas, pri tebi, pri meni. Na veliko noč se spominjamo tega, da jo je za nas nekdo preživel. Jezus nas s svojo smrtjo in vstajenjem vabi, da mu naj na tej poti sledimo. Danes, tu in sedaj – ne šele nekoč, ko … Kajti ne obstaja le velika smrt. Tu je nešteto drobnih smrti, po katerih v svojem vsakdanu umiramo. Smrt ne bo prišla samo nekoč, ampak vedno znova po malem umiramo. In takrat se vedno počutim »raztrgana in razcefrana«. Samo sebe ne prenašam – in če me potem še kdo napačno pogleda, izreče neumno šalo, preprosto gre mimo mene, potem še malo bolj umiram sredi življenja.

Moja poslednja, velika smrt se bo zgodila nekega dne, za katerega danes še ne vem. Mnoge male smrti pa se dogajajo danes, tu in sedaj – po meni, po prijateljih, znancih, včasih namenoma, drugič mimogrede, mnoge tudi nezavedno. To, kar praznujemo za veliko noč, nam želi povedati, da s smrtjo ni konec. On, ki je šel pred nami, nas vodi skozi vse smrti v življenje in vstajenje. Skozi vse naše male – skozi zadnjo, veliko smrt. 

Vstajenje ne bo samo nekoč in nekje, ampak je tu in zdaj. Misli, ki bi nas usmerjale zgolj v onostranstvo, bi bile samo zavajanje – in nam ne bi veliko pomagale. Gre namreč za vstajenje sredi smrti našega vsakdana, danes, tukaj in sedaj.     /po A. Schwarz: Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje/

Nekaj dejstev za lažje razumevanje sv. spovedi, 

ki jih je strnil Klaus Dick, pomožni škof v Kolnu:

 

Kako se je spoved razvijala v Cerkvi?

Na začetku je veljalo prepričanje, da se ljudje s krstom znebijo vseh svojih grehov – in da enostavno ne grešijo več. Vendar so kmalu videli, da se greh kljub temu dogaja. Potem so mislili, da lahko ljudje po krstu le še enkrat prejmejo to odpuščanje. Pozneje je prišlo v navado, da so tako imenovane »glavne grehe« priznavali javno pred občestvom: to so bili odpad od vere, umor in prešuštvo. Šele pozneje so uvideli, da lahko vse grešno vedno znova združujejo v ta zakrament. Tako je prišlo do tega, da posamezen grešnik pride do duhovnika in se pred njim spove. Takrat je nastala tudi »spovedna molčečnost«. Vendar pa darilo odpuščanja grehov v jedru vedno ostaja isto.

»Spovedna molčečnost« - to zveni napeto…

Saj tudi je napeto. Vsak spovednik mora biti pripravljen, da raje umre, kot da pove naprej kaj od tega, kar mu je bilo zaupano pri spovedi. Tudi ne sme ničesar namigniti, da tako tudi posredno ni mogoče razbrati, kdo se je tega spovedal.

Če me spovednik pozna – potem si bo torej slabo mislil o meni, ko me bo naslednjič srečal, ali ne?

Najbrž ni nobenega spovednika, ki ne bi pri vsaki spovedi imel globokega spoštovanja do spovedanca: bodisi občuduje, kako malo se ima kdo spovedati, ali pa strmi nad pogumom, ko kdo v zakrament pokore vnaša težke prestopke. Vedno pa je srečen, da lahko posreduje Božje odpuščanje. Spovednik ne sme nikoli dopustiti, da bi vedenje iz spovedi kakorkoli vplivalo na njegov odnos do spovedanca. Izven okvirov spovedi tudi ne sme nikoli načenjati vsebine spovedi

Zakaj Boga sploh zanimajo moji grehi?

Bog je Ljubezen. Absolutno mu ni vseeno, kaj počnemo in česa ne! Zanima ga vsaka naša misel in vsaka beseda. In Boga naj ne bi zanimalo, če mi, njegovi ljubljeni otroci, trajno uničujemo sami sebe? Zato ima spovednik nalogo, da razjasni, da vsak greh – tudi tisti, ki ga storim v odnosu do nekoga drugega – zadeva moj odnos do Boga in ga bo Bog znova spravil v red. 

Odpušča Bog tudi grehe, ki se jih nisem spovedal?

Bog vedno odpušča brez omejitev. To velja tudi za grehe, ki sem jih pri spovedi pozabil omeniti. Če se greha zavestno ne bi spovedal, bi to pomenilo, da ga ne obžalujem. Brez kesanja pa Bog ne more odpustiti nobenega greha.

Česa se torej moram spovedati?

Zakrament svete pokore je v splošnem namenjen za vse grehe, obvezen pa je za grehe, ki so zares uničili moj odnos do Boga. To so tako imenovani smrtni grehi, ki se jih moram spovedati, ker moram najprej popraviti uničeni odnos do Boga, da lahko na primer znova prejmem sveto obhajilo. Vse drugo so lažji, tako imenovani »odpustljivi grehi«. Tudi teh naj bi se spovedali, vendar nas Cerkev k temu ne zavezuje.

MAŠNI NAMENI:

Pon. 15.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Helena MEZEK, roj. Ovin

+Marjan in Marija KALAN, obl.

Tor. 16.4. Šmartin 19.00 +Janez UDIR, 7. dan; +Cilka BAJŽELJ, obl.

Sre. 17.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Ivo BAJŽELJ, obl.; +Franc ŽBUL, obl.

ČET. 18.4. Šmartin 19.00 +Janez LUŽAN, obl.; Za zdravje v družini

PET. 19.4. Šmartin 15.00 križev pot

19.00obredi velikega petka

SOB. 20.4. Šmartin 6.00 blagoslov ognja

19.00vigilija: +Anton BENEDIK,obl.;+Janez ŠTULAR,obl

NED. 21.4. Šmartin 6.00 vstajenjsko slavje in sv. maša:

V E L I K A  N O Č +g. Ciril BERGLEZ; Za zdravje

10.00+Franc in Ivanka TRILAR

+Milka in Ivan OMAN in sin Ivo

Sv. Jošt10.00sv. maša in procesija:

++iz družine TREBAR in LANGERHOLC

Šmartin19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 22.4. Šmartin 8.00 +Ivo JEREB; +g. Ciril BERGLEZ

Velikonočni ponedeljek 10.00 +Aleš BAJŽELJ; +Frančiška JELOVČAN, obl.

19.00+Marija Ana DRINOVEC, obl.

+Marjan HRIBERNIK (Milica Kalan)

Tor. 23.4. Šmartin 19.00 +Janez ARH,30. dan; +Marija BENEDIK (Krulčevi)

Sre. 24.4. Šmartin 7.30 +Stanko VILFAN

19.00+Drejc ŠINKOVEC; Anton BAŠAR, obl.

Čet. 25.4. Šmartin 19.00 +Andrej KURALT, obl.; +Alojz BENKOVIČ

Pet. 26.4. Šmartin    19.00 +Ivanka in Franc HROVAT,obl.;Za zdravje v družini

Sob. 27.4.  Sv.Tomaž 18.00 +Anton KERN

Šmartin19.00+Marjan HRIBERNIK; ++starši in brat TIRINGAR

NED. 28.4. Šmartin 8.00 +Frančiška MAZI, obl.; +Frančiška TREBAR, obl.

BELA – nedelja 10.00 ++iz družine PERDAN; +Andrej ŠIFRER

Božjega usmiljenja 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 29.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00++starši in Peter JANDRAŠIČ, obl.

+Franc PODLIPNIK

Tor. 30.4. Šmartin 19.00 +Ferdinand RAKOVEC (Bernikovi)

+Franc KRŽIŠNIK (Andreja)

Sre. 1.5. Šmartin 7.30 Za zdravje

                19.00  +Marija BITENC (sosedje);+Marija BENEDIK (Marijan)

Čet. 2.5. Šmartin 19.00 +Stane TADINA in Igor DOLENC, obl.

+Janez ARH (Liparjevi)

Pet. 3.5. Šmartin 19.00 +Vida Lukan, 30. dan; +Jože ROZMAN (sestrične)

Sob. 4.5.    Sv.Tomaž 18.00 +Marija JEKOVEC, obl. In Vinko

Šmartin19.00+Marica DRAKSLAR, obl., ter Vinko in stari starši

+Franci BAŠAR, obl. In BAŠARJEVI

NED. 5.5. Šmartin 8.00 +Ferdinand RAKOVEC (Korlnovi)

+Francka in Janez ŽONTAR, obl.

3. velikonočna 10.00 +Jože TRILER, obl. In Franc VILFAN

nedelja +Ferdinand RAKOVEC (Zupančič Lucija)

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

ČEŠČENJE NA VELIKO SOBOTO:

9.00 - 9.30: 8. in 9. razred; 9.30 – 10.00: 7. razred

10.00 - 10.30: 6. razred10.30 - 11.00: 5. razred

11.30 – 12.00: 4. razred 12.00 - 12.30: 3. razred  

12.30 – 13.00: 2. razred13.00 - 14.00: Stražišče

14.00 - 15.00: Kalvarija in Labore 15.00 - 16.00: Zg. in Sr. Bitnje

16.00 - 17.00: mladina in molitvene skupine

17.00 - 18.00: Savska Loka, Gorenja Sava in Rakovica

18.00 - 19.00: Zabukovje, Pševo in Javornik

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo odslej samo v župnijski cerkvi in sicer ob 11.00, 13.00, 15.00 in 17.00.

 

Velika sobota je dan, ko Jezus leži v grobu, mi pa živega častimo v Svetem Rešnjem Telesu, ki je v stranskem oltarju (Božji grob) ves dan izpostavljeno v češčenje. Ko boste prinašali jedila k blagoslovu, usmerite svojo pozornost k Jezusu. Če se le da, pridite bližje k Njemu, počastite ga s poklekom na obe koleni, potem pa se usedite v klop in se zadržite v molitvi. Jezus je tudi zate šel na križ in dal svoje življenje. Pri blagoslovu jedil bomo nekaj časa namenili tudi za skupno češčenje in molitev.

 

S P O R O Č I L A !

1. VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE bo v sredo, 17.4. od 8.00 do 18.45 (pavza od 12. do 14. ure). Spovedoval bo p. dr. Andrej Pirš. Domača duhovnika sva na razpolago vsak večer po 18. uri. Brez spovedi zame ni velike noči!

2.  ŽUPNIJSKA KARITAS ima izlet v soboto, 4. maja, na ljubljansko Barje.

3. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 5. maja; priprava staršev in botrov na krst bo v soboto, 4. maja, ob 20. uri v župnišču. 

4. NABIRKA na veliki četrtek bo za uboge (Župnijska karitas), na veliko noč ofer za obnovitvena dela v župniji, 5.5. pa za socialno zavarovanje duhovnikov.

 

ŽELIM VAM BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit