Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto: XXXVII Štev.: 3 Datum: 16. 2. 2020

PISMO OB SVETOVNEM DNEVU BOLNIKOV

V torek, na god Lurške Matere Božje, smo obhajali svetovni dan bolnikov. Jezus je med svojim 33-letnim bivanjem na zemlji izkazoval posebno skrb bolnikom in tako dobesedno uresničeval svoje besede: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek« (Mt 11,28). V svojem govoru o poslednji sodbi pa je sebe celo izenačil z bolniki, ko je rekel: »Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). In: »Bolan sem bil in me niste obiskali« (Mt 25,43).

Če je kaj tolažilnega za bolnika, je dejstvo, da se je trpeči Odrešenik izenačil z bolniki. Bolan človek, morda celo »pribit« na posteljo, je resnično podoben križanemu Odrešeniku - trpi. Jezus mu prihaja naproti – posebej po zakramentu sv. bolniškega maziljenja, po katerem bolnik prejme moč in dar, da se tesneje zedini s Kristusovim trpljenjem. Zato se ne bojmo v bolezni sprejemati zakramenta bolniškega maziljenja. Velik dogodek Božjega kraljestva je, ko bolnik prejme v zakramentu Božjega usmiljenja odpuščanje grehov, se združi s Kristusovim trpljenjem po zakramentu bolniškega maziljenja in se posveti in združi s Kristusom v zakramentu sv. Rešnjega Telesa. To je udejanjen Kristusov križ, je udejanjeno odrešenje.

Oskrbeti bolniku svete zakramente je tako za kristjane enako nujno kakor oskrbeti bolniku zdravila in nego. Zato nas pri oskrbi zakramentov bolniku ne sme nič ustaviti! Prav neodgovorno je, da tudi verni ljudje duhovnika za podelitev zakramentov kličejo šele po večmesečni bolezni. Zakramenti se bolniku podelijo ob začetku njegove bolezni, kakor zdravila, in potem naj duhovnik spremlja bolnika kakor zdravnik. Bolnik pa naj sebe, kolikor pač more, priporoča Bogu. 

Preprečiti podelitev zakramentov bolniku je pred Bogom težek greh in odkar živimo v verski svobodi, tudi nespoštovanje civilnih določil. Tako ima v Sloveniji vsak vernik v kateri koli, tudi državni ustanovi neodtujljivo pravico prejeti zakramente, če zanje prosi, in tega nimajo pravice preprečiti niti najbližji sorodniki. In to tudi v primeru nezavesti ali demence, če je iz življenja jasno in javno razvidno, da je bolnik izpovedoval vero v Jezusa Kristusa.

Ne moremo pa si predstavljati Kristusovega križa, ne da bi ob njem stala Božja Mati Marija. Marija je leta 1858 v Lurdu začela čudovit – in nikoli končan – obisk bolnikov vsega sveta. Marija želi  stati pod vsakim »bolniškim« križem, da bi pogled, misel in pobožnost k njej bolnika krepila v njegovem poslanstvu trpljenja, da bi ga uresničil kakor na križ pribiti desni razbojnik, ki ni želel v svojem trpljenju vedeti za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križanega (prim. 1 Kor 2,2). Škoda bi namreč bilo, da bi se trpljenje bolnikov izgubilo v nič, kakor trpljenje levega razbojnika, ko ga pa Kristus in Marija želita tako pobožno zbrati v odrešenje vsega sveta in trpečim, ki pridejo k njima, podeliti svoj pokoj.

Andrej Lažeta, koordinator bolniške pastorale

 

POVZETEK SEJE

gospodarskega sveta in ključarjev

Sejo smo imeli v nedeljo, 12. januarja 2020, v našem župnišču. Prisotni so bili člani Župnijskega gospodarskega sveta in ključarji. 

Najprej smo se pogovorili o opravljenih delih v preteklem letu.

 

-V letu 2019 so bila opravljena sledeča dela:

  • ŽUPNIJSKA CERKEV: obnova slike sv. Martina v glavnem oltarju, obnovljena oba kropilnika, obnovljena okna.
  • SV: JOŠT: nove betonirane stopnice za dostop na kor
  • SV: MARJETA: nov lestenec v prezbiteriju
  • SV: PETER: nova kritina na zvoniku
  • SV. TOMAŽ: posodobitev zvonjenja

 

-Načrt za letošnje leto: 

zamenjava kritine na Šmartinskem domu. To bo velik zalogaj, zato za letošnje leto ne načrtujemo drugih večjih del. Šmartinski dom ima sicer v najemu KS Stražišče, vendar je lastnik župnija, ki skrbi za investicijsko vzdrževanje doma.

*************

Za poplačilo stroškov obnove zvonjenja pri cerkvi sv. Tomaža v Zg. Bitnjah, ki znašajo 21.940 €, ste pri božičnem ofru darovali 3.684 €. Svoj dar je prispevalo tudi 5 družin ali posameznikov v skupni vsoti 830 €. Veseli bomo, če se boste odzvali še drugi. Bog vam za vse povrni!

MAŠNI NAMENI:

Pon. 17.2. Šmartin 7.30 ++starši in Ivo TREBAR

18.00+Bernardka PUHAN; +Cvetka RAJNOVIČ, Marija KOREN in Hedviga RUDOLF, obl.

Tor. 18.2. Šmartin 18.00 +Marija in Anica BERČIČ, obl.; +Anton LEBAR

Sre. 19.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Dodo CURANOVIĆ; +Ana ZALETEL, obl.

Čet. 20.2. Šmartin 18.00 +Lojzka HVASTI, 30. dan

+Andrej in Terezija SUŠNIK

Pet. 21.2. Šmartin 18.00 V zahvalo za 20 let delovanja DIŽ

+Katarina KERSTEIN

Sob. 22.2.   Sv.Tomaž 17.00 Po namenu

Šmartin18.00+Karel HOSTNIK, 30. dan

+Majda in Barbara LATKOVIČ

NED. 23.2. Šmartin 8.00 +Antonija ROTAR, obl.; +Anton KODRAN (Juvan)

7. nedelja 10.00 +Mira MELINEC, obl.

med letom +Matija in Helena BERTALANIČ

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 24.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Angela in Edvard JURJEVEC, obl.

V dober namen (Irena)

Tor. 25.2. Šmartin 18.00 +Maks in Estera PEČNIK; +Marija PORENTA, obl.

Sre. 26.2. Šmartin 10.00 +Irena ROZMAN (Vinko in Mira); +Janez ŠPIČEK (Jože)

PEPELNICA 18.00 +Jože RUPNIK, obl.; +Ana ROZMAN, obl.

Čet. 27.2. Šmartin 18.00 +Lucija MAZI, obl.; +Vida LUKAN (prijateljice)

Pet. 28.2. Šmartin 18.00 +Pavla PINTAR in Marinka JUSTIN

+Maria in Stanislavs BERNIK, obl.

Sob. 29.2.   Sv.Tomaž 17.00 +Jožefa ZAVRL, obl.

Šmartin18.00+Drejc ŠINKOVEC; +Milan PELZEL, obl.

NED. 1.3. Šmartin 8.00 +Jože ROZMAN, 30. dan

1.POSTNA +Stanka OVIN in Romana GROS, obl.

NEDELJA 10.00 ++KOROŠČEVI in BRENKOVI;+Vinko HOBIČ,obl.

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 2.3. Šmartin 7.30 +Irena ROZMAN (prijatelji)

18.00+Katarina OBLAK, obl.; +Janez BAŠAR (Zlate)

Tor. 3.3. Šmartin 18.00 +Rezka in Valentin DOLENC; +Milan LENARČIČ

Sre. 4.3. Šmartin 7.30 +Pavel JEREB

18.00+Franc in vsi BAŠARJEVI

Čet. 5.3. Šmartin 18.00 ++starši REHBERGER; +Pavla DOLENC (Karitas)

Pet. 6.3. Šmartin 18.00 +Janez ŠUMI; +Franc Rafael KALAN (Jamnikovi)

Sob. 7.3.     Sv.Tomaž 17.00 +Terezija in Jože KRŽIŠNIK

Šmartin18.00+Marica, Vinko DRAKSLER in Lucija DRAKSLER

+Marija BENEDIK, obl.

Ned. 8.3. Šmartin 8.00 +Marija in Marjeta ZAVRL; +Angela ERŽEN

2. POSTNA 10.00 +Franc PODPLIPNIK; +Gregor HOMAN, obl.

NEDELJA 18.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

S P O R O Č I L A !

 

  1. KRIŽEV POT:

-ob petkih v postu po maši ga boste vodili animatorji oratorija

     -ob nedeljah ob 15. uri pa po naslednjem redu: 1.3.: ŽPS in karitas,      8.3.: bralci beril,   15.3.: molitvene skupine,   22.3.: animatorji oratorija,       29.3.: birmanci,     5.4.: Kresničke in Sončni žarek. 

Prve tri nedelje bomo križev pot molili v cerkvi, druge tri nedelje pa v naravi proti Šmarjetni gori, če bo primerno vreme.

  1. KRŠČEVANJE bo v nedeljo, 1.3., priprava pa v soboto, 29.2. ob 19. uri.
  2. SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 2. marca, ob 18.45. Člani, lepo vabljeni!

 

POSTNA POSTAVA 2020

S pepelnično sredo, 26. februarja, bomo začeli letošnji postni čas. 

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik na petek, ali je kakšna druga slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.

 

IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽPS

Ker letos poteče 5-letni mandat dosedanjemu Župnijskemu pastoralnemu svetu, bomo po naročilu škofov v nedeljo, 22. marca, po vsej Sloveniji izbirali novo sestavo ŽPS. Nov ŽPS bomo oblikovali tako, da bo vsaka skupina sodelavcev izbrala po enega predstavnika. Povabljeni boste tudi vsi verniki, ki ste dopolnili 16 let starosti in prejeli zakramente uvajanja v krščanstvo, da predlagate po 2 kandidata (glasovni listek boste prejeli v nedeljo, 15. marca).

ŽPS ima v župniji pomembno vlogo, saj je župniku v pomoč pri načrtovanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela. Zato pri izbiri novih članov iskreno pred Bogom premislite, kdo je primeren za to službo in če vam občestvo zaupa, z veseljem sprejmite to odgovorno nalogo v župniji.

 

DAN ODPRTIH VRAT V Baragovem vrtcu bo v ponedeljek, 9.3., ob 17.00.

 

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00, torek: 17.00-18.00, petek: 10.00-12.00 Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odg.: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit