Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

Leto: XXXVII Štev. 8  Datum: 14.6.2020

Spotoma pa oznanjajte in govoríte:

»Nebeško kraljestvo se je približalo« (Mt 10,7)

Oznanjevanje kraljestva je že preveč let (morda celo stoletij) prepuščeno pridiganju duhovnika v cerkvi. Učinkovitost te vrste komunikacije pa je zelo blizu ničli – bodisi zaradi starinskega sloga v primerjavi s splošno uveljavljenimi stili, kot jih uporabljata npr. televizija ali internet, ki poročata hitro, na kratko, konkretno – bodisi ker so ljudje, ki so v cerkvi in poslušajo, vse to slišali že tolikokrat, da se jim je uprlo. 

Kristjani morajo odkriti možnosti za oznanjevanje nebeškega kraljestva »spotoma«. Družina, stanovanjski blok, mestna četrt, delovna mesta, kraji druženja, šola, vlak, avtobus … so kraji, kjer so kristjani poklicani oznanjati kraljestvo. Pogovori o aktualnih dogodkih in televizijskih oddajah, o politiki, športu in ženskah, klepeti o problemih v službi in o draginji … so tiste priložnosti, ko so kristjani poklicani, da predstavljajo evangelij.  Vendar je za oznanjevanje kraljestva »spotoma« nujno, da kristjani bistveno presežejo »znanje«, ki so si ga pridobili pri pripravi na prvo obhajilo. Evangelij postane učinkovito mnenje, nasvet, predlog, zgled, če ga spoznamo in ponotranjimo na odrasel način. In seveda – če ga resnično živimo. 

M. Turnšek 

MAŠNI NAMENI:

Pon. 15.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Vida LUKAN; +Marjan in Ivo KOVAČEVIČ, obl.

Za zdravje

Tor. 16.6. Šmartin 19.00 +Vanja GAŠPERLIN, 7. dan

+Alojz PORENTA; +Ivan BOHNEC, obl.

Sre. 17.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Anton BREGAR, obl.; +Angela HAFNAR, obl.

Čet. 18.6. Šmartin 19.00 +Jelka OPARA, obl.

++GRAPARJEVI: mama, ata, Marko in Tone

Pet. 19.6. Šmartin 19.00 +Franc Rafael KALAN; +Ivan KEJŽAR, obl.

Sob. 20.6. Sv.Tomaž 18.00 +Marija VALANČIČ, 7. dan in Matevž

Šmartin19.00+Vinko DRAKSLER, obl. in Marica

+Katarina KOCJAN, obl. in Jože

NED. 21.6. Šmartin 8.00 +Irena ROZMAN (Tatjana)

12. nedelja 10.00 +Stanislav ROZMAN, 30. dan

med letom +Alojz ŠTRAVS in Marija KRMELJ

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 22.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Marica GUZELJ, obl. in starša

+Janez ŠPIČEK (sosedje)

Tor. 23.6. Šmartin 19.00 +Janez ČIBEJ, 30. dan; +Jože KRŽIŠNIK, obl.

Sre. 24.6. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00ZA DOMOVINO

++starši ALJANČIČ,obl.;+Urša Aljančič ZORAN

Čet. 25.6. Šmartin 19.00 +Uršula OBLAK, obl.; +Antonija ZUPAN, obl.

Pet. 26.6. Šmartin 19.00 +Marija PERNUŠ, obl.

+Anton KODRAN (Julka in Olga)

Sob. 27.6. Sv.Tomaž 18.00 +Matevž in Pavla DOLENC

Šmartin19.00+Dodo CURANOVIĆ

NED. 28.6. Šmartin 8.00 +Lojzka, Ivan in Marjan HVASTI

13. nedelja 10.00 +Karel HOSTNIK (pranečaki)

med letom ++iz družin ŽVEGLER in KUTNJAK

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 29.6. Šmartin 10.00 +Teja JERALA, obl.

Peter in Pavel Sv.Peter 18.00 /brez namena/

Tor. 30.6. Šmartin 19.00 +Irena ROZMAN, obl.; ++DOLINAR, žena Julka 

in Marija, starši, bratje in sestre

Sre. 1.7. Šmartin 7.30 Za zdravje

19.00+Anton in Marija BAŠAR

Čet. 2.7. Šmartin 19.00 +Anton RUDEŽ (Anžonovi);+Ana KRIŽNAR (br.Ivan)

Pet. 3.7. Šmartin 19.00 +Marko KRŽIŠNIK, obl.; +Janez ČIBEJ (sosedje)

 

Sob. 4.7. Sv.Tomaž 18.00 /brez namena/

Šmartin19.00+Janez OBLAK, obl.

NED. 5.7. Šmartin 8.00 +Ciril PORENTA, obl.

Ciril in Metod, 10.00 +Lojzka HVASTI; +Stanko BENEDIK, obl.

Slovanska apostola 19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV Z DNE 2.6.2020

 

 1. Svete maše se udeležujejo samo zdravi verniki, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 2. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladostnikom ni treba nositi mask; zanje veljajo enaka navodila, kot v šolah.
 3. Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask.
 4. Obhajilo je dovoljeno deliti samo na roko, pri tem se ohranja potrebna razdalja. 
 5. Pri prihodu in odhodu iz cerkve je potrebno upoštevati medsebojno razdaljo.
 6. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti (kljuke vrat, klopi, tla).
 7. Sveta maša na prostem je dovoljena, pri tem se prav tako ohranja medsebojna razdalja.
 8. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno pod pogojem, da si spovedanec pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. 
 9. Enaki pogoji, kot za sveto mašo veljajo pri podeljevanju krsta, prvega obhajila, birm in poroke. 
 10. Poletni oratoriji potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. 
 11. Za obisk župnijske pisarne morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: v pisarni je lahko samo en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter si ob vstopu razkužiti roke.

Na sestanku ožjega odbora našega ŽPS smo se dogovorili:

-V župnijski cerkvi zapremo vsako drugo vrsto klopi. V odprte klopi se lahko usedejo 3 ljudje (na začetku, na sredi in na koncu klopi); družina pa se usede skupaj v isto klop.

-Kadar bo vreme dopuščalo, bo nedeljska sv. maša ob 10. uri zunaj v parku.

-Ob sobotah bo redna sv. maša tudi v cerkvi sv. Tomaža v Zg. Bitnjah. Ker v tej cerkvi ni mogoče zagotoviti 1,5 m razdalje, je potrebno nositi maske. Ta sv. maša bo namenjena le tistim vernikom, ki ne morejo priti v župnijsko cerkev; vsi mlajši pa naj pridejo k maši v župnijsko cerkev.

-Na ostalih podružnicah do preklica še ne bo svetih maš.

NOVOMAŠNIKI V LETU 2020

 

Ljubljanska nadškofija:

 1. Anže CUNK (roj. 1989), župnija Kokrica.
 2. Martin LEBAN (1995), župnija Jesenice
 3. Tilen OBERWALDER ZUPANC (1995), župnija Jarše
 4. Janez POTISEK (1995), župnija Dol pri Ljubljani
 5. Matej RUS (1995), župnija Šentvid pri Stični

Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija 2020, ob 9.00

Novomeška škofija:

 1. Blaž Franko (1992), župnija Šentjernej

Lazarist:

 1. Rok Vinko ŽLENDER (1986), župnija Maribor-Sv.Marija

 

S P O R O Č I L A !

 

 1. ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE.

V soboto, 20. junija, bo vseslovensko romanje v narodno svetišče na Brezje. Sv. mašo ob 10. uri bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Ker je ob trenutnih razmerah število romarjev še vedno omejeno, bo možno spremljati sv. mašo preko radia Ognjišče in TV Slovenija.

 

 1. OFER ZA OBNOVO STREHE ŠMARTINSKEGA DOMA bo v nedeljo, 21. junija. Z ozirom na to, da je dom namenjen vsem krajanom, smo za finančno pomoč pri prosili tudi Mestno občino Kranj. Prošnja je bila zavrnjena z obrazložitvijo, da MO Kranj ni lastnica doma, zato v skladu z zakonodajo v ta namen ne more prispevati proračunskih sredstev. Čudno, da se zakonodajo tako različno tolmači, saj imajo mnoge občine veliko posluha za obnovo cerkvenih stavb.

 

 1. MAŠA ZA DOMOVINO. Vsako leto imamo na večer pred Dnevom državnosti, to je 24. junija, sv. mašo za domovino na sv. Joštu. Zaradi razmer bo letos ta sv. maša ob 19. uri v župnijski cerkvi. 

 

 1. ORATORIJ bo potekal od 29.6. do 3.7. Čimprej prijavite svoje otroke.

 

 1. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 5.7., priprava staršev in botrov pa v soboto, 4.7. ob 20. uri v župnišču. 

 

 1. NOVA MAŠA v župniji Kokrica bo v nedeljo, 5. julija, ob 10. uri.

 

 1. ŽUPNIJSKA KARITAS Kranj-Šmartin na Jernejevi 4 je zopet redno odprta vsak ponedeljek, torek in sredo od 15. do 19. ure.

URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00, torek: 17.00-18.00, petek: 10.00-12.00 Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odg.: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit