Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 
Loading

Leto XXXVIII Štev. 2 Datum: 24.1.2021

NEDELJA SVETEGA PISMA (31. januar)

Iz katekizma za mlade (Yucat) povzemam dve vprašanji:

  1. Kako prav beremo Sveto pismo?

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo molitveno, se pravi s pomočjo Svetega Duha, pod katerega vplivom je nastalo. Je Božja beseda in vsebuje odločilna Božja sporočila nam (KKC 109-119).

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu izmed nas. Zato moram Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in spoštovanjem. Najprej velja to, da je treba Božje pismo resnično brati, to pomeni, da si ne izbiram posameznosti in ne prezrem celote. Celoto moram potem razlagati z ozirom na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa Kristusa, o katerem govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise moram torej brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so nastali.

  1. Moremo s svojim razumom spoznati Boga?

Da, človekov razum more z gotovostjo spoznati Boga (KKC 31-36).

Svet ne more imeti svojega izvora in cilja v samem sebi. V vsem, kar obstaja, je več, kot vidimo. Urejenost, lepota in razvoj sveta kažejo prek sebe in na Boga. Vsak človek je odprt za resnico, dobroto in lepoto. V sebi sliši glas vesti, ki ga sili k dobremu in ga opominja pred zlom. Kdor razumno zasleduje to sled, najde Boga.

 

SLOVENSKA KARITAS sporoča, da so v potresu v Petrinji na Hrvaškem mnogi izgubili vse. Potrebujejo naše sočutje in solidarnost. Svoj dar lahko nakažete preko položnice, ki jo dobite zadaj v cerkvi. Hvala za vsak dar iz srca!

SVEČNICA – JEZUSOVO DAROVANJE (2. februar)

 

Komaj 40 dni starega otroka sta Marija in Jožef prinesla Jezusa darovat v tempelj. S tem sta izpolnila predpis, da mora biti vsak moški prvorojenec posvečen Gospodu. V spomin na čudežno rešitev izraelskih prvorojencev v Egiptu je bil namreč vsak judovski prvorojenec posebna Božja lastnina in bi se moral posvetiti službi Bogu v templju. Vendar je bil pozneje za to službo določen samo Levijev rod. Še naprej pa je ostal običaj, da so vsakega prvorojenca iz vseh izraelskih rodov v templju darovali Bogu, a ga nato odkupili za določeno vrednost: za revne sta zadostovala dva goloba ali dve grlici.

Lepšega daru, kakor Marija in Jožef, ni v jeruzalemskem templju daroval nihče. Jezus se daruje kot spravna žrtev za grehe človeštva. Njegovo darovanje v templju je napoved njegove žrtve na križu. Vse Jezusovo življenje je bilo tako razpeto med dve daritvi, vse njegovo življenje je bilo darovanje, služenje človeku, izgorevanje za druge, za nas vse. Na to nas spominja simbolika sveče.

V času Jezusovega darovanja sta bili v templju tudi dve starejši osebi -Simeon in Ana. O Simeonu je rečeno, da je Otroka vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva«. Prerokinja Ana pa je noč in dan s postom in molitvijo služila Bogu. Simeon in Ana sta poseben vzor starim staršem, ki imajo nenadomestljivo vlogo v duhovni podpori mlajšim družinam.

 

Pred kratkim sem prebral knjižico, v kateri papež Frančišek razlaga molitev Očenaša. V njej je tudi posebno razmišljanje z naslovom: »Molitev staršev je veliko bogastvo«. Ker vsebuje pomembno sporočilo, ga tukaj navajam:

»Molitev starostnikov in starih staršev je za Cerkev velik dar, pravi zaklad! Je pa tudi velika injekcija modrosti za celotno človeštvo, ki je danes tako zaposleno, zasedeno in raztreseno. Nekdo mora moliti za njih in v njihovem imenu opevati ter razglašati Božja dela! Poglejmo na primer papeža Benedikta XVI., ki je želel zadnja leta življenja preživeti v molitvi in poslušanju Boga! Kako je to lepo! Znameniti Olivier Clement, pravoslavni kristjan iz prejšnjega stoletja (umrl je leta 2009), je dejal: »Družba, v kateri ljudje ne molijo, ni omikana, ker starost v njej nima več pomena. To je grozljivo. Starostniki so prvi poklicani k molitvi, saj nam je starost dana v ta namen«. Potrebujemo starostnike, ki molijo. Njihova molitev je čudovita tudi zato, ker jim osmišlja starost. 

Z molitvijo se Gospodu zahvaljujemo za prejete dobrote in zapolnjujemo praznino nehvaležnosti, ki ga obdaja. Z njo ga prosimo za potrebe novih rodov in se spominjamo preminulih. Mlade, ki imajo velike načrte, lahko z njo opozarjamo, da je življenje brez ljubezni puščava; tiste, ki se prihodnosti bojijo, pa spodbujamo k molitvi, ki premaga vsak strah. Tiste, ki so zagledani vase, lahko poučimo, da je večja sreča dajati kot prejemati. Dedki in babice tvorijo stalni »zbor« velikega duhovnega svetišča, ki s prosilno in zahvalno molitvijo podpira druge člane skupnosti, ki delajo in se bojujejo.

Poleg tega nam molitev neprestano očiščuje srce. Zahvale in prošnje Bogu preprečujejo, da bi nam zamere in sebičnost zakrknili srce. Kako grd je cinizem starega človeka, ki je izgubil čut za svoje pričevanje, ki mlade prezira in jim ne posreduje življenjske modrosti! Kako lepo pa je, kadar stari mlade spodbujajo pri iskanju smisla vere in življenja! In prav to je poslanstvo starih staršev in ostarelih. Besede starih staršev so za vnuke nekaj posebnega. In oni to vedo. Besede, ki mi jih je babica napisala na dan mojega posvečenja, še vedno nosim pri sebi, v brevirju. Večkrat si jih preberem in mi vedno pomagajo. Kako si želim Cerkve, ki bi izničila kulturo odmetavanja s prekipevajočim veseljem novega objema mladih in starih! Prav za ta objem danes prosim Gospoda.«

 

MAŠNI NAMENI:

Pon. 25.1. Šmartin 7.30 +Danijela AMBROŽ, obl. in Anton

18.00+Marica DUŠA

Tor. 26.1. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Milena ŠKUFCA; +Jožica ŽORŽ, obl.

Sre. 27.1. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Justa CURANOVIĆ,30.dan;+Alojz KRMELJ,obl.

Čet. 28.1. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Zofija KERT,7.dan;+Zvone KLEMENČIČ,30.dan

Pet. 29.1. Šmartin 7.30 ++iz družine ČUFER

18.00+Janez KODRAN, 30. dan; +Valentin HAFNAR

Sob. 30.1. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Franc BERČIČ, obl.; +Karel HOSTNIK, obl.

NED. 31.1. Šmartin 6.30 V čast Sv. Duhu

Nedelja Sv. pisma 8.00 ++iz družine BEVEC

10.00+Ivan ZEBEC, 7. dan; +Nande VONČINA

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 1.2. Šmartin 7.30 Za Božji blagoslov v družini (J.)

18.00+Alojzij GRČAR, obl.

Tor. 2.2. Šmartin 8.00 Za našo vlado

Svečnica 10.00 +Martina BENEDIK (Zagorčevi)

18.00+Joža KUTNJAK; +Ferdinand RAKOVEC, obl.

Sre. 3.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00++DOLINAR in RAKOVEC

+Edvard JURJEVEC in brat Marjan

Čet. 4.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00++BENEDIKOVI in VALANČIČEVI

+Marija OBLAK, obl.

Pet. 5.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Tončka PINTAR, obl.; +Tone KNAPIČ, obl.

Sob. 6.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Jože in Jožefa PRIMC; +Marija SREBERNJAK

NED. 7.2. Šmartin 6.30 Za duše v vicah

5. nedelja 8.00 +Marija STRNIŠNIK

med letom 10.00 +Marija KRIŽAJ (Šušteršič-Golub); +Marija PERČIČ

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

Pon. 8.2. Šmartin 7.30 Za uspešno zdravljenje

18.00+Franc PODLIPNIK

Tor. 9.2. Šmartin 7.30 +Ivan ROZMAN, obl.

18.00++starši PINTAR in sestra Rezka

Sre. 10.2. Šmartin 7.30 V zahvalo

18.00+Francka in Marko JUVAN, obl.

Čet. 11.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Janez ŠPIČEK; +Anamarija URŠIČ

Pet. 12.2. Šmartin 7.30 Za zdravje in srečno zadnjo uro

18.00Za birmance in njihovo stanovitnost

Sob. 13.2. Šmartin 7.30 Po namenu

18.00+Ivan ZEBEC, 30. dan; +Janez KEJŽAR (Lapuhovi)

NED. 14.2. Šmartin 6.30 +Marija FRANTAR

6. nedelja 8.00 +Valentin HAFNAR

med letom                 10.00+Marija in Anica BERČIČ;+Anton in Jelka KERN,obl

18.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

Opozorilo: Še vedno veljajo strogi ukrepi glede mask, higiene, medsebojne razdalje in števila ljudi v prostoru. V naši cerkvi je z ozirom na zahtevano površino lahko naenkrat prisotnih približno 20 ljudi, oz. družin. Zato imamo sedaj več svetih maš. Pri jutranjih je vedno dovolj prostora…

 

ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA in JEGLIČEV DIJAŠKI DOM v Šentvidu v Ljubljani vabita na DNEVE ODPRTIH VRAT od 30.1. do 11.2. in na INFORMATIVNA DNEVA v petek, 12.2., ob 9. in 15. uri in v soboto, 13.2., ob 9. uri. Vsi dogodki bodo potekali preko spleta na naslovu: vpis.stanislav.si

 

Za obisk ŽUPNIJSKE PISARNE se je potrebno predhodno najaviti po telefonu.

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odg.: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit