Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

 

Leto XXXVIII Štev.6 Datum: 18.4.2021

 

VERSKO ŽIVLJENJE V ŽUPNIJI V ČASU EPIDEMIJE


Svete maše se izvajajo v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva
. V naši župniji bomo ob nedeljah še naprej imeli po 4 maše, med tednom pa jutranjo in večerno. Ker je z ozirom na velikost cerkve pri nas lahko v cerkvi do 24 ljudi oz. družin, bomo ob nedeljah še naprej delili »vstopnice« za obisk bogoslužja. Prosim vas, da ob nedeljah pridete v cerkev najpozneje 5 minut pred začetkom maše, da boste lahko prejeli vsaj sv. obhajilo tisti, ki boste to želeli in ne boste mogli v cerkev. Pri vhodu si redno razkužujte roke, v cerkvi pa se razporedite tako, da boste vsaj 1,5 m oddaljeni med seboj (razen člani istega gospodinjstva). 

  • Petje pri bogoslužju še vedno ni dovoljeno, lahko pa pri maši igra organist oz. kak drug instrumentalist.
  • Če ne morete v cerkev, spremljajte bogoslužje po TV, radiu, ali spletu. Pri tem oblikujte prostor primerno svetemu dogajanju in sodelujte pri njem, kot da bi bili v cerkvi. Prejmite tudi duhovno obhajilo.
  1. Podeljevanje zakramentov sv. krsta in krščanskega zakona je dovoljeno ob smiselnem upoštevanju določil za sv. maše. 
  2. Verouk se do nadaljnjega izvaja samo na daljavo (po spletu). Razlog za prepoved izvajanja verouka »v živo« je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije. Pri nas imajo otroci, ki obiskujejo Katehezo Dobrega Pastirja, verouk po spletu; tisti, ki obiskujejo klasični verouk, pa vsak teden doma naredijo eno nalogo v delovnem zvezku. Glede priprave na prvo sv. obhajilo in na birmo je zapisano na zadnji strani tega Martina.

 

Kljub omejitvam, vsi, ki želite, najdete pot do cerkve, to je do Jezusa in svetih zakramentov (spoved in obhajilo). Res sem vesel in ponosen na tiste, ki ste tudi v najtežjih trenutkih epidemije ostajali zvesti in pri tem upoštevali vsa zdravstvena priporočila.

MAŠNI NAMENI:

Pon. 19.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Pavel KRIŽNAR, 7. dan; +Ivan PEČAVAR

Tor. 20.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Cilka BAJŽELJ, obl.

+Lucija MAZI in Viktorija PERNUŠ

Sre. 21.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Franci KONJEDIČ (Štormančkovi); +Milan KRŽIŠNIK

Čet. 22.4. Šmartin 7.30 V zahvalo za srečen porod

19.00++starši LUCOVIĆ

Pet. 23.4. Šmartin 7.30 Po namenu

Jurij, mučenec 19.00 +Anton WEISSEISEN;+Vojko in Marjana BERLISK

Sob. 24.4. Šmartin 7.30 Po namenu

                19.00   +Jože KOCJAN,obl. in Katarina;+Anton BAŠAR,obl

NED. 25.4. Šmartin 6.30 +Avgust ZUPAN, obl.

4. velikonočna – 8.00 ++TREBAR in LANGERHOLC

Dobri Pastir 10.00 +Marija KRIŽAN, 30. dan; +Andrej KURALT, obl.

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

*********************************************************************************************************************************

Pon. 26.4. Šmartin 7.30 +Stanko VILFAN

19.00+Frančiška ŽAKELJ (Tine)

Tor. 27.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Ivanka in Franc TRILAR; Za zdravje (N.)

Sre. 28.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Franc Rafael KALAN; V zahvalo za zdravje

Čet. 29.4. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Branko OŽVALD, 30. dan

++starši JANDRAŠIČ in Peter

Pet. 30.4. Šmartin 7.30 +Minka in Niko LEBEN, obl.

19.00+Martina BENEDIK (Kramarjevi)

Sob. 1.5. Šmartin 7.30 Za milost svete vere

Jožef Delavec 19.00 +Vinko in Marica DRAKSLAR in Francka 

BENEDIČIČ; Za zdravje na duši in telesu

NED. 2.5. Šmartin 6.30 +Janez ŠPIČEK

5. velikonočna 8.00 +Ivo JEREB, obl.; +Marija STRNIŠNIK, obl.

10.00+Stane TADINA in Igor DOLENC, obl.

18.00 /sv. maša z družinami prvoobhajancev/

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

*********************************************************************************************************************************

Pon. 3.5. Šmartin 7.30 Po namenu

Filip in Jakob, apostola 19.00 +Rok OBLAK, obl.; +Janez POTOČNIK

Tor. 4.5. Šmartin 7.30 Za zdravje in srečno vožnjo

Florijan, mučenec 19.00 +Uršula OBLAK in Marija PAVLIN, obl.

Sre. 5.5. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Anton RUDEŽ, obl.; +Franc MARKUTA, obl.

Čet. 6.5. Šmartin 7.30 Po namenu

Dominik Savio, dijak 19.00 +Dodo in Justa CURANOVIĆ

+Stanislav in Marjan STARE

Pet. 7.5. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Jožef ŠTRICELJ, obl.; +Jože in Jožefa PRIMC

Sob. 8.5. Šmartin 7.30 Po namenu

19.00+Franc PODLIPNIK

+Marica DRAKSLAR, obl. in MARTINOVI

NED. 9.5. Šmartin 6.30 +Janez in Albina BIZJAK, obl.

6. velikonočna 8.00 +Marija KRIŽAJ

10.00+Pavel KRIŽNAR, 30. dan; +Zofija in Franc KERT

18.00/sv. maša z družinami prvoobhajancev/

19.00ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE

 

Opomba: Kadar sta za zvečer oznanjena dva mašna namena, je zjutraj napisano »po namenu«, kar pomeni, da duhovnik, ki mašuje zjutraj, opravi enega od teh namenov. Oba namena pa zvečer imenujemo pri maši.

 

Predstavitev ustanove Anin sklad 

 

Ustanova Anin sklad je dobrodelna, nevladna, neprofitna in nepolitična ustanova.  Njen Ustanovitelj je Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS), ki združuje vse redovnice in redovnike ter članice in člane družb apostolskega življenja Slovenije. Leta 1998 je KORUS na pobudi hčera krščanske ljubezni-usmiljenk ustanovil Anin sklad za pomoč družinam. Marca 2019 je bil potrjen prenovljen Akt o ustanovitvi in Statut Aninega sklada. Tako je Izvršilni odbor KORUS-a 15. aprila 2019 v upravo imenoval 5 članov, ki so na ustanovni seji 30. aprila sprejeli mandat za štiri leta. Prav tako tri članski Nadzorni svet.

Njen namen in poslanstvo sta usmerjena v posredovanje materialne in duhovne pomoči ter v osebno spremljanje družin z več otroki. Pospeševati pozitiven odnos do zdravega družinskega življenja in do javnega ozračja, naklonjenega družinskim vrednotam ter izboljšati kvaliteto življenja v družinah z več otroki. Ustanova Anin sklad si prizadeva, da bi se več staršev odločalo za tretjega in četrtega otroka, da bi bile številčnejše družine v družbi bolj razumljene, da bi se med seboj spoznavale in se podpirale, da bi se pospeševal pozitiven odnos do zdravega družinskega življenja in da bi bilo javno “ozračje” naklonjeno družinskim vrednotam.

Denarno pomoč prejema okrog 50 družin; v Anin sklad pa je skupaj vključenih več kot 100 družin, ki imajo skupaj več kot 1000 otrok. Zanje vsaj dva krat letno organiziramo srečanja in jim nudimo razne duhovne programe.

Kot nevladna in neprofitna ustanova Anin sklad nima zagotovljenih rednih virov prihodkov. Sredstva pridobiva s pomočjo sponzorjev, donatorjev ter z darovi posameznih podpornikov, ki jih skrbi usoda slovenskega naroda.

Prav vsi, ki prebirate te vrstice ste povabljeni, da v svoji okolici odkrivate družine, ki bi se lahko pridružile ustanovi Anin sklad in po potrebi dobile tudi pomoč. Uprava si je zastavila cilje, ki pa jih bo zmogla uresničiti le skupaj. Če bomo sodelovali z družinami, dobrotniki in redovnimi ustanovami ter vsemi ljudmi dobre volje, bo Ustanova rodovitna.

Imejmo odprte oči in srce za družine okoli sebe, ki bi morda v veliki družini Aninega sklada našle možnost poglobiti svojo vero, pripadnost občestvu, rešitev iz stisk in bi se morda odločile še za enega otroka več. Torej nova priložnost, da damo košček sebe drugim. s. Hermina Nemšak, tajnica AS

 

S P O R O Č I L A !

 

  1. TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE bo potekal od 19. do 25.4. To veliko skrb bomo v molitvi izročali Bogu v cerkvi in v naših družinah. V petek, 23. aprila, bosta prišla v našo župnijo dva bogoslovca na pastoralni vikend. Videvali ju boste pri svetih mašah.
  2. MAJ – MESEC ŠMARNIC IN PRIPRAVA NA SVETE ZAKRAMENTE. Šmarnično pobožnost bomo imeli vsako jutro in vsak večer.  Kdor le more, naj pride zjutraj, ker nas bo zvečer hitro preveč v cerkvi.

        -Za PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE STARŠE bomo imeli šmarnice, združene s kratko katehezo (brez sv. maše), tri dni v tednu in sicer: ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 18. uri. Začnemo v ponedeljek, 3. maja. Z družinami prvoobhajancev bomo imeli ob nedeljah v maju ob 18. uri tudi sv. mašo. Začnemo v nedeljo, 2. maja. Če nam bo ta priprava uspela, bomo imeli slovesnost 1 sv. obhajila 13. junija.

-Za BIRMANCE bodo šmarnice prav tako tri dni v tednu in sicer: ob torkih, četrtkih in sobotah ob 18. uri (brez sv. maše). Oni prihajajo brez staršev. Začnemo v soboto, 1. maja. Slovesnost svete birme je napovedana za 26.9. 

To bo naša priprava na prejem prvega sv. obhajila in sv. birme. Tisti, ki ste se odločili za Jezusa in se že doma trudite živeti po veri, pridite, da se še skupaj pripravimo na prejem svetih zakramentov. Določili smo samo 3 dni v tednu, da bi lažje in vsi redno prihajali. Upoštevali bomo vsa zdravstvena priporočila.

 

  1. PODPRIMO TV EXODUS. Zadaj v cerkvi lahko dobite zgibanko s kratko razlago katoliške TV in vabilom, da podpremo njeno delovanje.

 

Za obisk ŽUPNIJSKE PISARNE se je potrebno predhodno najaviti po telefonu.

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odg.: Bojan Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258)

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit